Ajuda HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series

background image

LASERJET PRO 300 COLOR

LASERJET PRO 400 COLOR

Guia de l’usuari

M351

M451

background image
background image

Impressora en color HP LaserJet Pro
300 M351 i impressora en color
HP LaserJet Pro 400 M451

Guia de l'usuari

background image

Copyright i llicència

© 2014 Copyright Hewlett-Packard

Development Company, L.P.

Es prohibeix la reproducció, adaptació o

traducció sense el permís previ per escrit,

excepte en els termes que contemplin les

lleis de propietat intel·lectual.

La informació d’aquest document està

subjecta a canvis sense previ avís.

Les úniques garanties pels productes i

serveis de HP s’especifiquen en les

declaracions de garantia expresses que

acompanyen els productes i serveis

esmentats. Cap informació d’aquest

document pot ésser considerada com una

garantia addicional. HP no serà

responsable del errors u omissions tècnics o

d’edició que contingui aquest document.

Edition 1, 10/2014

Número de referència: CE955-90982

Títols de marques registrades

Adobe

®

, Acrobat

®

i PostScript

®

són marques

comercials d'Adobe Systems Incorporated.

Intel® Core™ és una marca registrada

d'Intel Corporation als EUA i a altres

països/regions.

Java™ és una marca registrada de Sun

Microsystems, Inc. als EUA.

Microsoft®, Windows®, Windows® XP i

Windows Vista® són marques de Microsoft

Corporation registrades als EUA.

UNIX

®

és una marca registrada de The

Open Group.

ENERGY STAR i la marca ENERGY STAR

són marques registrades als EUA.

background image

Convencions utilitzades en aquesta guia

SUGGERIMENT:

Els consells ofereixen suggeriments o dreceres útils.

NOTA:

Les notes proporcionen informació important per explicar un concepte o per realitzar una

tasca.

ATENCIÓ:

Els missatges de precaució indiquen procediments que cal seguir per evitar perdre dades

o fer malbé el producte.

ADVERTÈNCIA!

Els missatges d'avís informen de procediments específics que cal seguir per evitar

lesions corporals, pèrdues de dades catastròfiques o danys importants al producte.

CAWW

iii

background image

iv

Convencions utilitzades en aquesta guia

CAWW

background image

Índex de continguts

1 Conceptes bàsics del producte .......................................................................................... 1

Comparació de productes ......................................................................................................... 2
Característiques mediambientals ................................................................................................ 4
Opcions d'accessibilitat ............................................................................................................ 4
Vistes del producte ................................................................................................................... 5

Vista frontal .............................................................................................................. 5
Vista posterior .......................................................................................................... 6
Connexions d'interfície .............................................................................................. 6
Ubicació del número de sèrie i del número del model .................................................... 7
Presentació del tauler de control ................................................................................. 8

2 Menús del tauler de control .............................................................................................. 9

Menú Serveis web d'HP .......................................................................................................... 10
Menú Informes ....................................................................................................................... 11
Menú Formularis ràp. ............................................................................................................. 12
menú Configuració del sistema ................................................................................................ 13
menú Servei .......................................................................................................................... 18
Menú Config. xarxa ............................................................................................................... 19

3 Programari per al Windows ........................................................................................... 21

Sistemes operatius i controladors d'impressora compatibles per a Windows ................................. 22
Selecció del controlador de la impressora correcte per al Windows ............................................. 22

HP Universal Print Driver (Controlador d'impressió universal d'HP) ................................ 24

Modes d'instal·lació de l'UPD .................................................................... 24

Canvi dels paràmetres de les tasques d'impressió per al Windows .............................................. 25

Prioritat dels paràmetres d'impressió ......................................................................... 25
Canvi dels paràmetres de totes les tasques d'impressió fins que es tanqui el programa .... 25
Canvi dels paràmetres predeterminats de totes les tasques d'impressió .......................... 26
Canvi dels paràmetres de configuració del producte ................................................... 26

Eliminació del controlador de la impressora amb Windows ........................................................ 27
Utilitats compatibles per al Windows ........................................................................................ 28

CAWW

v

background image

Altres components i utilitats per al Windows ............................................................... 28

Programari per a altres sistemes operatius ................................................................................ 28

4 Ús del producte amb ordinadors Mac ............................................................................. 29

Programari per a Mac ............................................................................................................ 30

Sistemes operatius i controladors d'impressora compatibles per a Mac .......................... 30
Instal·lació del programari als sistemes operatius Mac ................................................. 30

Instal·lació de programari per ordinadors Mac connectats directament al
producte ................................................................................................. 30
Instal·lació del programari als ordinadors Mac connectats a una xarxa
cablejada ............................................................................................... 31

Configuració de l'adreça IP ........................................................ 31
Instal·lació del programari .......................................................... 31

Instal·lació del programari als ordinadors Mac connectats a una xarxa sense
cables ..................................................................................................... 31

Connexió del producte a una xarxa sense cables amb WPS
mitjançant els menús del tauler de control .................................... 32
Connexió del producte a una xarxa sense cables mitjançant un
cable USB ................................................................................ 32

Eliminació del controlador de la impressora de sistemes operatius Mac ......................... 33
Prioritat de paràmetres d'impressió de Mac ................................................................ 33
Canvi dels paràmetres del controlador de la impressora per Mac ................................. 34

Canvi dels paràmetres de totes les tasques d'impressió fins que es tanqui el
programari .............................................................................................. 34
Canvi dels paràmetres predeterminats de totes les tasques d'impressió ........... 34
Canvi dels paràmetres de configuració del producte .................................... 34

Programari per a ordinadors Mac ............................................................................. 34

HP Utility per a Mac ................................................................................. 34

Com obrir l'HP Utility ................................................................. 35
Característiques d' HP Utility ....................................................... 35

Programes d'utilitat admesos per a Mac ..................................................... 35

Servidor web incrustat HP .......................................................... 35
HP ePrint .................................................................................. 35
AirPrint .................................................................................... 36

Tasques bàsiques d'impressió amb Mac ................................................................................... 37

Cancel·lació d'una tasca d'impressió amb Mac .......................................................... 37
Canvi de la mida i el tipus de paper amb ordinadors Mac .......................................... 37
Canvi de la mida dels documents o impressió amb una mida de paper personalitzada
amb Mac ............................................................................................................... 38
Crear i utilitzar valors predefinits d'impressió amb Mac ............................................... 38
Imprimir una portada amb Mac ................................................................................ 39
Utilització de filigranes amb Mac .............................................................................. 39

vi

CAWW

background image

Impressió de diverses pàgines en un full de paper amb Mac ........................................ 39
Impressió a les dues cares de la pàgina (impressió dúplex) amb Mac ........................... 40
Establir les opcions de color amb Mac ....................................................................... 40

Utilitzeu AirPrint ..................................................................................................................... 42
Resolució de problemes en equips Mac .................................................................................... 43

5 Connexió del producte amb Windows ............................................................................ 45

Descàrrec per compartir impressora ......................................................................................... 46
Connexió amb USB ................................................................................................................ 46

Instal·lació amb CD ................................................................................................. 46

Connexió a una xarxa amb Windows ...................................................................................... 47

Protocols de xarxa compatibles ................................................................................. 47
Instal·lació del producte en una xarxa cablejada amb Windows .................................. 47

Obtenció de l’adreça correcta ................................................................... 47
Instal·lació del programari ......................................................................... 48

Instal·lació del producte en una xarxa sense cables amb el Windows (només models
sense cables) .......................................................................................................... 48

Connexió del producte a una xarxa sense cables que utilitza WPS ................ 49
Connexió del producte a una xarxa sense cables amb WPS mitjançant els
menús del tauler de control ........................................................................ 49
Connexió del producte a una xarxa sense cables mitjançant un cable USB ..... 49
Instal·lació del programari d’un producte sense cables que ja és a la xarxa .... 50

Configuració dels paràmetres de xarxa IP amb Windows ............................................ 51

Visualització o canvi dels paràmetres de xarxa ........................................... 51
Establiment o canvi de la contrasenya del producte ...................................... 51
Configuració manual dels paràmetres IPv4 TCP/IP des del tauler de control .... 51
Paràmetres de velocitat d’enllaç i d’impressió a doble cara ........................... 52

6 Paper i suports d'impressió ............................................................................................. 53

Comprensió de l'utilització del paper ....................................................................................... 54
Canvi del controlador de la impressora de manera que coincideixi amb el tipus i la mida del
paper a Windows .................................................................................................................. 55
Mides de paper compatibles ................................................................................................... 56
Tipus de paper admesos i capacitat de la safata ....................................................................... 58
Càrrega de safates de paper .................................................................................................. 61

Com carregar la safata 1 ......................................................................................... 61
Com carregar la safata 2 o la safata opcional 3 ........................................................ 62

Configuració de les safates ..................................................................................................... 64

7 Cartutxos d'impressió ..................................................................................................... 65

Informació sobre el cartutx d'impressió ..................................................................................... 66

CAWW

vii

background image

Vistes dels subministraments .................................................................................................... 67

Vistes del cartutx d'impressió .................................................................................... 67

Gestió de cartutxos d'impressió ............................................................................................... 68

Canvi de la configuració dels cartutxos d'impressió .................................................... 68

Impressió quan el cartutx d'impressió arriba al final de la seva vida útil
estimada ................................................................................................. 68
Activació o desactivació dels paràmetres de "Molt baix" des del tauler de
control .................................................................................................... 68
Impressió amb Economode ........................................................................ 69

Emmagatzematge i reciclatge de consumibles ............................................................ 69

Reciclatge dels consumibles ....................................................................... 69
Emmagatzematge del cartutx d'impressió .................................................... 70
Directrius d'HP sobre cartutxos d'impressió que no són d'HP ......................... 70

Lloc web contra les falsificacions d'HP ....................................................................... 70

Instruccions per als recanvis .................................................................................................... 71

Substitució dels cartutxos d'impressió ........................................................................ 71

Resolució de problemes amb els subministraments ..................................................................... 75

Comprovació dels cartutxos d'impressió .................................................................... 75

Impressió de la pàgina d'estat dels subministraments .................................... 76
Interpretació de la pàgina Qualitat d'impressió ........................................... 77
Inspecció de danys al cartutx d'impressió .................................................... 77
Repetició de defectes ................................................................................ 78

Interpretació dels missatges del tauler de control respecte als subministraments .............. 79

Cartutx groc baix ..................................................................................... 79
Cartutx groc instal·lat a una ubicació incorrecta ........................................... 79
Cartutx magenta baix ............................................................................... 79
Cartutx magenta instal·lat a una ubicació incorrecta ..................................... 79
Cartutx negre baix ................................................................................... 79
Cartutx negre instal·lat a una ubicació incorrecta ......................................... 80
Cartutx turquesa baix ............................................................................... 80
Cartutx turquesa instal·lat a una ubicació incorrecta ..................................... 80
Error de subministrament 10.XXXX ............................................................. 80
Incompatible <color> ................................................................................ 81
Incompatible <color> Premeu [OK] per continuar ......................................... 81
Instal·leu cartutx <color> ........................................................................... 81
Niv. submin. baixos ................................................................................. 81
Nivell de cartutx groc molt baix ................................................................. 82
Nivell de cartutx magenta molt baix ........................................................... 82
Nivell de cartutx negre molt baix ............................................................... 82
Nivell de cartutx turquesa molt baix ............................................................ 83
S'està fent servir <color> utilitzat ................................................................ 83

viii

CAWW

background image

Subministrament incorrecte ........................................................................ 83
Subministrament original d'HP instal·lat ....................................................... 84
Subministraments usats en ús ..................................................................... 84
Substituïu <color> .................................................................................... 84
S’ha instal·lat <color> utilitzat Premeu [OK] per continuar ............................. 84
Traieu el bloqueig de transport del cartutx <color> ....................................... 85
Traieu el bloqueig de transport del cartutxos ............................................... 85

8 Tasques d'impressió ....................................................................................................... 87

Cancel·lació d'una tasca d'impressió ....................................................................................... 88
Tasques bàsiques d'impressió amb el Windows ......................................................................... 89

Obrir el controlador de la impressora amb Windows .................................................. 89
Obtenció d'ajuda per a qualsevol opció d'impressió amb Windows ............................. 89
Canvi del número de còpies per imprimir amb Windows ............................................. 90
Emmagatzematge dels paràmetres d'impressió personalitzats per tornar-los a utilitzar
amb Windows ........................................................................................................ 90

Utilització d'una drecera d'impressió amb Windows .................................... 90
Creació de dreceres d'impressió ................................................................ 91

Millora de la qualitat d'impressió amb Windows ........................................................ 93

Selecció de la mida de la pàgina amb Windows ......................................... 93
Selecció d'una mida de pàgina personalitzada amb Windows ..................... 94
Selecció del tipus de paper amb Windows ................................................. 94
Selecció de la safata de paper amb Windows ............................................ 94

Impressió a les dues cares (dúplex) amb Windows ...................................................... 95

Impressió a les dues cares manualment amb el Windows .............................. 95
Impressió automàtica a les dues cares amb Windows .................................. 96

Impressió de diverses pàgines per full amb Windows .................................................. 98
Selecció de l'orientació de la pàgina amb Windows ................................................... 99
Definició de les opcions de color amb Windows ....................................................... 100

Utilització d'HP ePrint ........................................................................................................... 102
Tasques d'impressió addicionals amb el Windows ................................................................... 103

Impressió de text en color com a negre (escala de grisos) Windows ............................ 103
Impressió en formularis o capçaleres preimpresos ..................................................... 103
Impressió en paper especial, etiquetes o transparències amb Windows ....................... 105
Impressió de la primera o l'última pàgina amb un paper diferent amb Windows. ......... 108
Ajustar un document a la mida de la pàgina amb Windows ...................................... 110
Afegir una filigrana a un document amb el Windows ................................................ 111
Creació d'un fullet amb Windows ........................................................................... 112

9 Color ............................................................................................................................ 115

Ajustament del color ............................................................................................................. 116

CAWW

ix

background image

Canvi del tema de color per a una tasca d'impressió ................................................ 116
Canvi de les opcions de color ................................................................................ 117
Opcions manuals de color ..................................................................................... 117

Ús de l'opció HP EasyColor ................................................................................................... 119
Feu coincidir els colors amb els de la pantalla de l'ordinador .................................................... 120

10 Gestió i manteniment .................................................................................................. 121

Imprimir pàgines informatives ................................................................................................ 122
Ús del servidor web incrustat d'HP ......................................................................................... 123

Obertura del servidor web incrustat d'HP ................................................................. 123
Característiques del servidor web incrustat d’HP ....................................................... 123

Utilització del programari HP Web Jetadmin ........................................................................... 124
Característiques de seguretat del producte .............................................................................. 124

Assignació d'una contrasenya de sistema ................................................................ 124

Paràmetres d'estalvi ............................................................................................................. 125

Impressió amb Economode ..................................................................................... 125
Modes d'estalvi d'energia ...................................................................................... 125

Configuració del mode d'hibernació ........................................................ 125
Configuració del retard de Desconnexió automàtica ................................... 126

Archive print (Imprimeix l'arxiu) .............................................................................. 126

Instal·lació de DIMMs de memòria ......................................................................................... 127

Instal·lació de DIMM de memòria ........................................................................... 127
Habilitació de memòria ......................................................................................... 130
Comproveu la instal·lació del DIMM ........................................................................ 131
Assignació de memòria ......................................................................................... 132

Neteja del producte ............................................................................................................. 133
Actualitzacions del producte .................................................................................................. 133

11 Resolució de problemes .............................................................................................. 135

Autoajuda ........................................................................................................................... 136
Llista de comprovació per a solucionar problemes generals ...................................................... 137

Factors que afecten el rendiment del producte .......................................................... 138

Restauració dels valors de fàbrica .......................................................................................... 139
Interpretació dels missatges del tauler de control ...................................................................... 140

Tipus de missatges del quadre de comandament ....................................................... 140
Missatges del quadre de comandament ................................................................... 140

50.X Error del fusor Apagueu i torneu engegar .......................................... 140
51.XX Error Apagueu i torneu engegar ..................................................... 140
54.XX Error Apagueu i torneu engegar ..................................................... 141
55.X Error Apagueu i torneu engegar ....................................................... 141
57 Error ventil. Apagueu i torneu engegar ................................................ 141

x

CAWW

background image

59.X Error Apagueu i torneu engegar ....................................................... 141
79 Error Apagueu i torneu engegar ......................................................... 142
79 Error de servei Apagueu i torneu engegar ............................................ 142
Alimentació manual <TIPUS> <MIDA> Premeu [OK] per veure els suports
disponibles ............................................................................................ 142
Carregueu safata <X> Premeu [OK] per veure els suports disponibles ........... 142
Carregueu safata núm. <TIPUS> <MIDA> ................................................. 143
Carregueu safata 1 <MIDA> Mode de neteja. [OK] per iniciar ................... 143
Carregueu safata 1 <TIPUS> <MIDA> ...................................................... 143
Cartutx groc baix ................................................................................... 143
Cartutx groc instal·lat a una ubicació incorrecta ......................................... 143
Cartutx magenta baix ............................................................................. 144
Cartutx magenta instal·lat a una ubicació incorrecta ................................... 144
Cartutx negre baix ................................................................................. 144
Cartutx negre instal·lat a una ubicació incorrecta ....................................... 144
Cartutx turquesa baix ............................................................................. 144
Cartutx turquesa instal·lat a una ubicació incorrecta ................................... 145
El controlador no és vàlid Premeu [OK] ..................................................... 145
Embús a <ubicació> ............................................................................... 145
Embús a la safata # Elimineu l'embús i després Premeu [OK] ...................... 145
Error 49 Apagueu i torneu engegar ......................................................... 146
Error de subministrament 10.XXXX ........................................................... 146
Error dispositiu Premeu [OK] .................................................................... 146
Error impr. Premeu [OK] ......................................................................... 147
Error impr. Premeu [OK]. Si es repeteix apagueu i engeg. .......................... 147
Front door open (Porta frontal oberta) ....................................................... 147
Impressió dúplex manual Carregueu safata <X> Premeu [OK] ..................... 147
Incompatible <color> .............................................................................. 148
Incompatible <color> Premeu [OK] per continuar ....................................... 148
Instal·leu cartutx <color> ......................................................................... 148
Memòria baixa Premeu [OK] ................................................................... 148
Mida paper inesperada a safata Carregueu <mida> Premeu [OK] .............. 148
Neteja . . .............................................................................................. 149
Niv. submin. baixos ............................................................................... 149
Nivell de cartutx groc molt baix ............................................................... 149
Nivell de cartutx magenta molt baix ......................................................... 150
Nivell de cartutx negre molt baix ............................................................. 150
Nivell de cartutx turquesa molt baix .......................................................... 150
Rear door open (Porta posterior oberta) .................................................... 151
S'està fent servir <color> utilitzat .............................................................. 151
Subministrament incorrecte ...................................................................... 151

CAWW

xi

background image

Subministrament original d'HP instal·lat ..................................................... 151
Subministraments usats en ús ................................................................... 152
Substituïu <color> .................................................................................. 152
S’ha instal·lat <color> utilitzat Premeu [OK] per continuar ........................... 152
Traieu el bloqueig de transport del cartutx <color> ..................................... 152
Traieu el bloqueig de transport del cartutxos ............................................. 153

L'alimentació del paper és incorrecta o es produeixen embussos de paper ................................. 154

El producte no agafa paper ................................................................................... 154
El producte agafa més d'un full de paper alhora ....................................................... 154
Prevenció dels embussos de paper .......................................................................... 154

Elimineu els embussos ........................................................................................................... 156

Ubicacions d'embussos .......................................................................................... 156
Eliminació d'embussos a la safata 1 ........................................................................ 157
Eliminació d'embussos a la safata 2 ........................................................................ 158
Eliminació d'embussos a l'àrea del fusor .................................................................. 159
Elimineu els embussos de la safata de sortida ........................................................... 161
Eliminació d'embussos a la unitat duplicadora (només models amb unitat duplicadora) . 161

Millora de la qualitat d'impressió ........................................................................................... 164

Ús del paràmetre de tipus de paper correcte al controlador de la impressora ............... 164

Canvi del paràmetre de tipus de paper per al Windows ............................. 164
Canvi del paràmetre de tipus de paper per al Mac .................................... 164

Ajustament de paràmetres de color al controlador de la impressora ............................ 165

Canvi del tema de color per a una tasca d'impressió ................................. 165
Canvi de les opcions de color .................................................................. 166

Ús de paper que compleixi les especificacions d'HP .................................................. 166
Impressió d'una pàgina de neteja ........................................................................... 167
Calibratge del producte per alinear els colors .......................................................... 167
Comprovació dels cartutxos d'impressió .................................................................. 168

Impressió de la pàgina d'estat dels subministraments .................................. 169
Interpretació de la pàgina Qualitat d'impressió ......................................... 170
Inspecció de danys al cartutx d'impressió .................................................. 170
Repetició de defectes .............................................................................. 171

Ús del controlador d'impressora que s'adapti millor a les necessitats d'impressió .......... 171

El producte no imprimeix o imprimeix lentament ...................................................................... 173

El producte no imprimeix ....................................................................................... 173
El producte imprimeix lentament ............................................................................. 174

Solucionar problemes de connectivitat del producte ................................................................. 175

Solució de problemes de connectivitat directa .......................................................... 175
Solució de problemes de xarxa ............................................................................... 175

Mala connexió física .............................................................................. 175
L'ordinador utilitza una adreça IP de producte incorrecta per al producte ..... 176

xii

CAWW

background image

L'ordinador no pot establir comunicació amb el producte ............................ 176
El producte utilitza paràmetres incorrectes de velocitat d'enllaç i d'impressió
a doble cara (dúplex) per a la xarxa ........................................................ 176
Els programaris nous podrien provocar problemes de compatibilitat ............. 176
El vostre ordinador o estació de treball podria no haver-se configurat
correctament .......................................................................................... 176
El producte està desactivat o bé hi ha altres paràmetres de xarxa
incorrectes ............................................................................................. 177

Solució de problemes de xarxa sense cables ........................................................................... 178

Llista de comprovació de connectivitat sense cables .................................................. 178
Al tauler de control es mostra un missatge com el següent: La funció sense cables
d'aquest producte s'ha desactivat ........................................................................... 179
El producte no imprimeix un cop finalitzada la configuració sense cables .................... 179
El producte no imprimeix i a l'ordinador hi ha instal·lat un tallafoc d'un altre proveïdor . 179
La connexió sense cables no funciona després que s'hagi mogut l'encaminador o el
producte sense cables ............................................................................................ 180
No és possible la connexió de més ordinadors al producte sense cables ..................... 180
El producte sense cables perd la comunicació quan es connecta a una xarxa VPN ....... 180
La xarxa no apareix a la llista de xarxes sense cables ............................................... 181
La xarxa sense cables no funciona .......................................................................... 181

Resolució de problemes de programari del producte amb Windows .......................................... 182
Resolució de problemes de programari del producte amb Mac ................................................. 184

El controlador de la impressora no apareix a la llista Impressió i fax ........................... 184
El nom del producte no apareix a la relació de productes de la llista Impressió i fax ..... 184
El controlador de la impressora no configura automàticament el producte seleccionat a
la llista Impressió i fax ........................................................................................... 184
Una tasca d'impressió no s'ha enviat al producte que volíeu ...................................... 185
Si el connecteu mitjançant un cable USB, un cop seleccionat el controlador, el producte
no apareix a la llista Impressió i fax ........................................................................ 185
Esteu utilitzant un controlador d'impressora genèric amb una connexió USB ................ 185

Apèndix A Subministraments i accessoris ......................................................................... 187

Encarregueu peces, accessoris i subministraments .................................................................... 188
Números de referència ......................................................................................................... 188

Apèndix B Servei i assistència .......................................................................................... 189

Declaració de garantia limitada de Hewlett-Packard ................................................................ 190
Garantia de protecció Premium d'HP: Declaració de garantia limitada del cartutx d'impressió
LaserJet ............................................................................................................................... 192
Dades emmagatzemades al cartutx d'impressió ....................................................................... 193
Contracte de llicència d'usuari final ....................................................................................... 194
OpenSSL ............................................................................................................................. 197

CAWW

xiii

background image

Assistència al client .............................................................................................................. 198
Tornar a empaquetar el producte ........................................................................................... 199

Apèndix C Especificacions del producte ............................................................................ 201

Especificacions físiques ......................................................................................................... 202
Consum d'energia, especificacions elèctriques i emissions acústiques ......................................... 202
Especificacions de l'entorn .................................................................................................... 202

Apèndix D Informació regulatòria .................................................................................... 203

Normatives de la FCC .......................................................................................................... 204
Programa de responsabilitat mediambiental de productes ......................................................... 205

Protecció del medi ambient .................................................................................... 205
Producció d'ozó .................................................................................................... 205
Consum elèctric .................................................................................................... 205
Consum de tòner ................................................................................................... 205
Utilització del paper .............................................................................................. 205
Plàstics ................................................................................................................. 206
Subministraments per a la impressió LaserJet d'HP .................................................... 206
Instruccions de devolució i reciclatge ....................................................................... 206

Estats Units i Puerto Rico ......................................................................... 206

Devolucions múltiples (més d'un cartutx) ..................................... 206
Devolucions d'un sol cartutx ..................................................... 207
Enviament .............................................................................. 207

Devolucions des de fora dels Estats Units .................................................. 207

Paper .................................................................................................................. 207
Restriccions del material ......................................................................................... 207
Deposició d'equips per part dels usuaris a les llars privades de la Unió Europea .......... 208
Substàncies químiques ........................................................................................... 208
Full de dades de seguretat del material (MSDS) ........................................................ 208
Si voleu més informació ......................................................................................... 209

Declaració de conformitat ..................................................................................................... 210
Declaració de conformitat (models sense fils) ........................................................................... 212
Declaracions de seguretat ..................................................................................................... 214

Seguretat del làser ................................................................................................ 214
Normativa del DOC per a Canadà ......................................................................... 214
Declaració de VCCI (Japó) ..................................................................................... 214
Instruccions sobre el cable d’alimentació .................................................................. 214
Declaració del cable elèctric (Japó) ......................................................................... 215
Declaració EMC (Corea) ........................................................................................ 215
Declaració del làser per a Finlàndia ........................................................................ 215
Declaració de GS (Alemanya) ................................................................................ 217

xiv

CAWW

background image

Taula de substàncies (Xina) .................................................................................... 217
Declaració de restricció sobre les substàncies perilloses (Turquia) ............................... 217
Declaració sobre la restricció de substàncies perilloses (Ucraïna) ................................ 217

Declaracions addicionals per a productes sense fils ................................................................. 218

Declaració de conformitat FCC – EUA ..................................................................... 218
Declaració d’Austràlia ........................................................................................... 218
Declaració ANATEL a Brasil ................................................................................... 218
Declaracions de Canadà ....................................................................................... 218
Avís sobre normativa de la Unió Europea ................................................................ 218
Avís per a l’ús a França ......................................................................................... 219
Avís per a l’ús a Rússia .......................................................................................... 219
Declaració de Corea ............................................................................................. 219
Declaració de Taiwan ........................................................................................... 220
Marca de cable/sense cable de Vietnam Telecom per a productes aprovats del tipus
ICTQC ................................................................................................................. 220

Índex ............................................................................................................................... 221

CAWW

xv

background image

xvi

CAWW