HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Ruční nastavení barev

background image

Ruční nastavení barev

Pomocí ručního nastavení možností barev můžete upravit možnosti Neutrální odstíny šedé,

Polotón a Kontrola okraje pro text, obrázky a fotografie.

CSWW

Nastavení barvy

115

background image

Tabulka 9-1

Ruční nastavení barev

Popis nastavení

Možnosti nastavení

Kontrola okraje

Vykreslení okrajů určuje funkce Vyrovnávání
okrajů
. Funkce Vyrovnávání okrajů zahrnuje dvě
části: Adaptivní tvorba polotónů a Soutisk. Adaptivní
tvorba polotónů zvyšuje ostrost okrajů. Soutisk
snižuje vliv chybného tisku barevné plochy mírným
překrytím hran přilehlých objektů.

Vypnuto vypíná přetisk i adaptivní polotónování.

Při hodnotě Slabý je přetisk nastaven na nejnižší úroveň.
Adaptivní tvorba polotónů je zapnuta.

Hodnota Normální nastaví překrývání na střední úroveň.
Adaptivní tvorba polotónů je zapnuta.

Maximální je nejagresivnější nastavení překryvu. Adaptivní
tvorba polotónů je zapnuta.

Polotóny

Možnosti polotónů ovlivňují zřetelnost a rozlišení
barevného výstupu.

Možnost Hladký zajišťuje nejlepší výsledky pro velké, souvisle
vyplněné oblasti a vylepšuje fotografie vyhlazením stupňování
barev. Tuto možnost vyberte, pokud jsou důležité jednotvárné
a vyhlazené výplně oblastí.

Možnost Detailní je užitečná pro texty a grafiku, které vyžadují
ostré rozlišení čar a barev, nebo pro obrázky obsahující vzory či
drobné detaily. Tuto možnost vyberte, pokud jsou důležité ostré
okraje a drobné detaily.

Neutrální odstíny šedé

Nastavení Neutrální odstíny šedé určuje
metodu, která se použije pro tvorbu šedých barev
použitých v textu, grafice a fotografiích.

Možnost Pouze černá vytvoří neutrální barvy (šedé a černou)
pouze s použitím černého toneru. Volba této položky zaručuje, že
neutrální barvy nemají barevný nádech. Toto nastavení je nejlepší
pro dokumenty a grafiku v odstínech šedé.

4barevně vytvoří neutrální barvy (šedé a černou) jako
kombinaci všech čtyř barev tonerů. Tato metoda vytváří jemnější
stupňování a přechody do jiných barev a také nejtmavší černou
barvu.

116

Kapitola 9 Barva

CSWW