HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Nabídka Sestavy

background image

Nabídka Sestavy

Položka nabídky

Popis

Struktura nabídky

Vytiskne schéma rozvržení nabídek ovládacího panelu. Na mapě jsou zobrazena aktivní
nastavení pro každé nabídky.

Konfigurační sestava

Vytiskne seznam všech nastavení zařízení. Je-li zařízení připojeno k síti, obsahuje základní
informace o síti.

Stav spotřebního materiálu

Tisk stavu každé tiskové kazety, včetně těchto údajů:

Odhadované procento zbývající životnosti kazety

Přibližný počet zbývajících stran

Čísla dílů tiskových kazet HP

Počet vytištěných stránek

Informace o objednávání nových tiskových kazet HP a recyklaci použitých tiskových
kazet HP

Přehled sítě

Vytiskne seznam všech síťových nastavení produktu.

Stránka využití

Vytiskne stránku se seznamem počtů stran, které během tisku uvízly nebo byly chybně
podány, stran vytištěných monochromaticky (černobíle) a barevně a celkový počet stran.

Seznam písem PCL

Vytiskne seznam všech nainstalovaných písem PCL.

Seznam písem PS

Vytiskne seznam všech nainstalovaných postscriptových písem (písem PS).

Seznam písem PCL6

Vytiskne seznam všech nainstalovaných písem PCL6.

Protokol využití barev

Vytiskne protokol, který obsahuje jméno uživatele, název aplikace a informace o využití
barev pro jednotlivé tiskové úlohy.

Servisní stránka

Vytiskne servisní sestavu.

Diagnostická stránka

Vytiskne stránky s diagnostickými informaci o kalibraci a barvách.

Tisk stránky zabezpečení

Vytiskne stránku, která pomáhá s řešením problémů s kvalitou tisku.

CSWW

Nabídka Sestavy

11