HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Použití papíru

background image

Použití papíru

Toto zařízení podporuje celou řadu různých druhů papíru a dalších tiskových médií. Papír nebo tisková

média, která nesplňují následující pokyny, mohou zapříčinit nízkou kvalitu tisku, zvýšený výskyt uvíznutí

a předčasné opotřebení zařízení.

Může se stát, že papír vyhovuje všem pokynům, a přesto nebude přinášet uspokojivé výsledky. Příčinou

může být nesprávná manipulace, nepřijatelná úroveň teploty a vlhkosti nebo jiné proměnné, na které

nemá společnost Hewlett-Packard vliv.

UPOZORNĚNÍ:

Budou-li použita média nebo papír nevyhovující technickým požadavkům zařízení

Hewlett-Packard, může dojít k problémům se zařízením, které budou vyžadovat opravu. Na takovou

opravu neposkytuje společnost Hewlett-Packard záruku ani servisní smlouvu.

Nejlepších výsledků dosáhnete, budete-li používat výhradně značkový papír a tisková média

společnosti HP určená pro laserové tiskárny a multifunkční zařízení.

Nepoužívejte papír a tisková média určená pro inkoustové tiskárny.

UPOZORNĚNÍ:

Produkty HP LaserJet používají fixační jednotky k navázání suchých částic

toneru na papír, aby zde vytvořily jemné body. Papír pro laserové tiskárny HP je navržen, aby

odolal extrémním teplotám, ke kterým zde dochází. Při použití papíru pro inkoustové tiskárny

může dojít k poškození tohoto produktu.

Společnost HewlettPackard nemůže doporučit používání jiných značek médií, protože nemá

možnost kontrolovat jejich kvalitu.

Dodržení následujících pokynů pro používání speciálních papírů a dalších tiskových médií povede

k dosažení uspokojivých výsledků. Nejlepších výsledků dosáhnete, pokud v tiskovém ovladači nastavíte

typ a formát papíru.

Typ média

Správné použití

Chybné použití

Obálky

Skladujte obálky na plocho.

Používejte obálky, u nichž se šev
táhne po celé délce až do rohu
obálky

Používejte samolepící proužky
schválené pro laserové tiskárny

Nepoužívejte pomačkané,
proříznuté, slepené nebo jinak
poškozené obálky.

Nepoužívejte obálky se sponkami,
drátky, průhlednými okénky nebo
obálky s vnitřní výstelkou

Nepoužívejte samolepivá lepidla
a jiné syntetické materiály

Štítky

Používejte pouze štítky, které jsou
na podkladu těsně vedle sebe

Používejte štítky, které se ukládají
naplocho.

Používejte pouze plné listy štítků

Nepoužívejte štítky se záhyby,
bublinkami nebo jinak poškozené.

Netiskněte na neúplné listy štítků.

52

Kapitola 6 Papír a tisková média

CSWW

background image

Typ média

Správné použití

Chybné použití

Průhledné fólie

Používejte pouze fólie schválené
pro použití v barevných laserových
tiskárnách.

Po vyjmutí z tiskárny umístěte fólie
na rovnou plochu.

Nepoužívejte průhledná tisková
média neschválená pro laserové
tiskárny.

Hlavičkové papíry a předtištěné
formuláře

Používejte pouze hlavičkové papíry
a formuláře schválené pro laserové
tiskárny.

Nepoužívejte vyvýšené nebo
metalické hlavičkové papíry

Těžký papír

Používejte pouze těžký papír, který
je schválený pro laserové tiskárny
a odpovídá váhovým specifikacím
produktu.

Nepoužívejte těžší papír, než
uvádějí doporučené specifikace
médií, pokud se nejedná o papír
HP schválený pro tento produkt.

Lesklý nebo potažený papír

Používejte pouze lesklý nebo
potažený papír schválený pro
laserové tiskárny.

Nepoužívejte lesklý nebo potažený
papír určený pro inkoustové
tiskárny.

Nastavení ovladače tiskárny podle typu a formátu
papíru v systému Windows

1.

V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk.

2.

Vyberte produkt a pak klikněte na tlačítko Vlastnosti nebo Předvolby.

3.

Klikněte na kartu Papír/Kvalita.

4.

Z rozbalovacího seznamu Formát papíru vyberte formát.

5.

Z rozbalovacího seznamu Typ papíru vyberte typ papíru.

6.

Klikněte na tlačítko OK.

CSWW