HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Změna formátu a typu papíru v počítačích Mac

background image

Změna formátu a typu papíru v počítačích Mac

1.

V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk.

2.

V nabídce Kopie a stránky klikněte na tlačítko Vzhled stránky.

3.

Z rozbalovacího seznamu Formát papíru vyberte formát a pak klikněte na tlačítko

OK

.

4.

Otevřete nabídku Úpravy.

5.

Z rozbalovacího seznamu Typ média vyberte typ.

6.

Klikněte na tlačítko Tisk.