HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Rejstřík

background image

Rejstřík

A

AirPrint 35, 41

akustické specifikace 198

automatický přesah, nastavení 19

B

barva

kalibrace 13

Kontrola okraje 116

možnosti polotónů 116

neutrální odstíny šedé 116

shoda 118

tisk ve stupních šedi

(Windows) 102

vytištěná vs. monitor 118

barvy

nastavení 114

baterie obsažené 203

bezdrátová síť

instalace ovladače 48

konfigurace pomocí protokolu

WPS 32, 47

konfigurace s kabelem USB

32, 47

bezdrátové připojení k síti 46

Bezpečnostní list MSDS (Material

Safety Data Sheet) 204

brožury

vytváření (Windows) 111

Č

čištění 131

D

DIMM

ověření instalace 130

dokument, symboly iii

dráha papíru

uvíznutí papíru, odstranění

156

duplexní tisk (oboustranný tisk)

nastavení (Windows) 93

E

ekologické vlastnosti 4

elektrická energie

spotřeba 198

elektrické specifikace 198

ePrint

povolení nebo zakázání 10

Evropská unie, likvidace odpadů

204

F

fax

nastavení od výrobce,

obnovení 137

firewall 46

fixační jednotka

uvíznutí papíru, odstranění

156

fólie

tisk (Windows) 104

formát papíru

změna 53

formáty, média

výchozí, nastavení 13

formáty papíru

výběr 92

výběr vlastního formátu 92

formuláře

tisk (Windows) 102

fyzické specifikace 198

H

hlavičkový papír

tisk (Windows) 102

HP, univerzální tiskový ovladač

24

HP Easy Color

použití 117

vypnutí 117

HP ePrint

popis 35

povolení nebo zakázání 10

HP ePrint, použití 101

HP Utility 34

HP Web Jetadmin 122

CH

chybové zprávy ovládacího

panelu 138

chyby

software 178

I

implementovaný webový server

funkce 121

Implementovaný webový server

HP 28

instalace

produktu v sítích propojených

kabely 45

software, sítě propojené

kabelem 46

software, USB připojení 44

IP adresa

konfigurace 31

získání 45

J

jazyk, ovládací panel 13

Jetadmin, HP Web 122

CSWW

Rejstřík

217

background image

K

kabel USB, výrobní číslo 184

kalibrace barev 13

Kanadské předpisy DOC 210

kazety

neoriginální 68

recyklace 67, 202

skladování 68

stránka stavu spotřebního

materiálu 11, 120

výměna 69

záruka 188

konfigurace

IP adresa 31

konfigurace USB 44

kontrast

displej, ovládací panel 14

kontrast displeje, nastavení 14

kontrola okraje 116

kontrolní seznamy, tisk 12

kopie

změna počtu kopií (Windows)

88

kvalita

nastavení archivu 18

kvalita obrázku

řešení 161

kvalita obrazu

nastavení archivu 18

kvalita tisku

nastavení archivu 18

zlepšení 161

zlepšení (Windows) 92

kvalita výstupu

nastavení archivu 18

L

licence, software 190

likvidace, konec životnosti 203

likvidace na konci životnosti 203

Linux 28

M

Mac

HP Utility 34

nastavení ovladače 33, 38

odebrání softwaru 33

podporované operační

systémy 30

problémy, odstraňování

problémů 180

změna typu a formátu papíru

37

Macintosh

podpora 194

změna velikosti dokumentů 37

média

stránek na list 39

vlastní formát, nastavení

u počítače Macintosh 37

výchozí nastavení 13

médium

první stránka 38

moduly DIMM

instalace 125

možnosti barev

HP EasyColor (Windows) 117

možnosti barvy

nastavení (Windows) 99

N

nabídka

Rychlé formuláře 12

nabídka Konfigurace sítě 19

nabídka Nastavení systému 13

nabídka Servis 18

nabídka Sestavy 11

Nabídka Webové služby HP 10

nabídky, ovládací panel

mapa, tisk 11, 120

Webové služby HP 10

nabídky ovládacího panelu

Konfigurace sítě 19

Nastavení systému 13

Servis 18

Sestavy 11

nápověda

možnosti tisku (Windows) 88

nastavení

nabídka Nastavení systému 13

nastavení od výrobce,

obnovení 137

obnova výchozích hodnot 18

ovladače 25

ovladače(Mac) 33

priorita 25, 33

předvolby ovladače (Mac) 38

sestava sítě 11, 120

nastavení archivu 18

nastavení barev

úprava 162

nastavení EconoMode 67, 123

nastavení na kartě Barva 40

nastavení od výrobce, obnovení

137

nastavení ovladače u počítače

Macintosh

vlastní formát papíru 37

vodoznaky 38

nastavení písma Courier 17

nastavení vlastního formátu papíru

Macintosh 37

nástroj HP Utility, Mac 34

návrat k výchozímu nastavení 18

neoriginální spotřební materiál 68

neutrální odstíny šedé 116

notový papír, tisk 12

O

objednání spotřebního materiálu

webové stránky 183

objednávání

spotřební materiál

a příslušenství 184

obnovení výchozích nastavení od

výrobce 137

oboustranný tisk

nastavení (Windows) 93

oboustranný tisk (duplexní)

Mac 39

odebrání softwaru pro počítače

Macintosh 33

odebrání softwaru v systému

Windows 27

odinstalace softwaru pro počítače

Macintosh 33

odinstalace softwaru Windows

27

odstraňování problémů

problémy v systému Mac 180

ohleduplnost k životnímu

prostředí 201

omezení materiálu 203

online podpora 194

opakované vady, řešení potíží

76, 168

opakující se vady, řešení potíží

76, 168

opětovné zabalení produktu 195

218

Rejstřík

CSWW

background image

orientace

výběr, Windows 98

orientace na šířku

výběr, Windows 98

orientace na výšku

výběr, Windows 98

otevření ovladačů tiskárny

(Windows) 87

ovládací panel

hlášení, řešení problémů 138

jazyk 13

kontrast displeje 14

mapa nabídek, tisk 11, 120

nabídka Konfigurace sítě 19

nabídka Nastavení systému 13

nabídka Servis 18

nabídka Sestavy 11

nastavení 25, 33

typy hlášení 138

umístění 5

Webové služby HP nabídka

10

ovladače

nastavení 25

nastavení (Mac) 38

nastavení (Windows) 87

podporované (Windows) 22

předvolby (Macintosh) 38

stránka využití 11, 120

univerzální 24

změna nastavení (Mac) 33

změna nastavení (Windows)

25

změna typu a formátu papíru

53

ovladače emulace PS 22

ovladače PCL 22

univerzální 24

ovladače tiskárny

volba 168

ovladače tiskárny (Mac)

nastavení 38

změna nastavení 33

ovladače tiskárny (Windows)

nastavení 87

podporované 22

změna nastavení 25

ovladač tiskárny

konfigurace bezdrátové sítě

48

P

padělaný spotřební materiál 68

paměť

instalace 125

obsažená 2

ověření instalace 130

trvalé prostředky 130

výrobní číslo 184

paměťový čip, tisková kazeta

popis 189

papír

nastavení zvlnění 18

obálky, použití jiného papíru

107

podporované formáty 54

první a poslední stránka, použití

jiného papíru 107

první stránka 38

stránek na list 39

tisk na předtištěný hlavičkový

papír nebo formuláře

(Windows) 102

uvíznutí 151

vlastní formát, nastavení

u počítače Macintosh 37

výběr 163

výchozí formát pro zásobník

62

výchozí nastavení 13

papír, objednávání 184

papír, speciální

tisk (Windows) 104

papír pro grafy, tisk 12

papír pro poznámky, tisk 12

Péče o zákazníky společnosti HP

194

písma

Courier nastavení 17

moduly DIMM, instalace 125

seznamy, tisk 11, 120

trvalé prostředky 130

počet stran 11, 120

počet stránek na list

výběr (Windows) 96

počet stránek za minutu 2

podavač dokumentů

umístění 5

podpora

online 194

opětovné zabalení produktu

195

podporované operační systémy

22, 30

podporovaný papír 54

port USB

nastavení rychlosti 18

umístění 6

zahrnutý typ 6

porty

zahrnuté typy 6

porty rozhraní

zahrnuté typy 6

poslední stránka

tisk na jiný papír (Windows)

107

poznámky iii

pravý spotřební materiál 68

priorita, nastavení 25, 33

problémy s podáváním papíru

řešení 151

prohlášení EMC pro Koreu 211

prohlášení o bezpečnosti 210,

211

prohlášení o bezpečnosti laseru

210, 211

prohlášení o laseru ve finštině

211

prohlášení o shodě 206

prohlášení VCCI pro Japonsko

210

protokol využití barev 11, 120

první stránka

použití jiného papíru 38

tisk na jiný papír (Windows)

107

přední dvířka, umístění 5

předtištěný papír

tisk (Windows) 102

předvolby (Mac) 38

přeprava produktu 195

přihrádka, výstupní

rozšíření pro papír Legal 5

umístění 5

připojení

řešení potíží 172

USB 44

připojení k bezdrátové síti 46

CSWW

Rejstřík

219

background image

přípojka pro napájení, umístění 6

příslušenství

objednání 183

objednávání 184

přizpůsobení velikosti dokumentů

Macintosh 37

R

recyklace 4, 202

ekologický program společnosti

HP a program vracení

spotřebního materiálu 202

recyklace spotřebního materiálu

67

rychlost připojení, nastavení 50

Ř

řešení

problémy se sítí 172

přímé připojení 172

řešení potíží

opakující se vady 76, 168

problémy se sítí 172

přímé připojení 172

uvíznutí 151, 153

řešení problémů

hlášení ovládacího panelu

138

pomalá reakce 171

žádná reakce 170

S

servisní stránka 11, 120

sestavy

stránka kvality tisku 11, 120

seznam písem PCL 11, 120

seznam písem PS 11, 120

shoda barev 118

síť

nastavení rychlosti připojení

50

sítě

HP Web Jetadmin 122

konfigurační stránka 11, 120

nastavení 19

podporované modely 2

sestava nastavení 11, 120

sítě, propojené kabely

instalace produktu 45

síťové

heslo, nastavení 49

heslo, změna 49

nastavení, změna 49

nastavení, zobrazení 49

síťový port

umístění 6

zahrnutý typ 6

skladování

tiskové kazety 68

služba

opětovné zabalení produktu

195

software

HP Utility 34

instalace, sítě propojené

kabelem 46

instalace, USB připojení 44

licenční smlouva k softwaru

190

Linux 28

nastavení 25, 33

odebrání v systému Windows

27

odinstalace u počítače

Macintosh 33

podporované operační

systémy 22, 30

problémy 178

Solaris 28

UNIX 28

vestavěný webový server 28

webové stránky 21

Windows 28

software HP-UX 28

software Linux 28

software Solaris 28

software tiskového systému 21

software UNIX 28

soutisk 116

speciální papír

tisk (Windows) 104

specifikace

elektrické a akustické 198

fyzické 198

specifikace parametrů produktu

198

spotřební materiál

neoriginální 68

objednání 183, 184

padělek 68

recyklace 67, 202

stav, zobrazení v nástroji

HP Utility 34

správa sítě 49

stahování softwaru

tiskový systém 21

stav

HP Utility, Mac 34

spotřební materiál, tisk

sestavy 11, 120

stránka konfigurace 11, 120

stránka Kvalita tisku

interpretace 75, 167

tisk 75, 167

stránka stavu spotřebního

materiálu 11, 120

tisk 74, 166

stránka využití 11, 120

stránky na list 39

stránky obálky

tisk na jiný papír (Windows)

107

stupně šedi

tisk (Windows) 102

symboly v dokumentu iii

Š

štítky

tisk (Windows) 104

T

TCP/IP

nastavení 19

technická podpora

online 194

opětovné zabalení produktu

195

tipy iii

tisk

nastavení (Mac) 38

nastavení (Windows) 87

tisk na obě strany média

nastavení (Windows) 93

tisková média

podporovaná 54

tisková úloha

zrušení 86

tiskové kazety

kontrola poškození 75, 167

neoriginální 68

220

Rejstřík

CSWW

background image

paměťové čipy 189

recyklace 67, 202

skladování 68

stránka stavu spotřebního

materiálu 11, 120

výměna 69

výrobní čísla 64, 184

západka dvířek, umístění 5

záruka 188

tiskové kazety, přístup 5

tiskový modul, čištění 131

tisk více stránek na list 39

výběr (Windows) 96

titulní stránky

tisk (Mac) 38

tlačítko bezdrátové

umístění 5

tlačítko napájení 5

tonerové kazety. Viz tiskové kazety

trvalé prostředky 130

typ papíru

změna 161

typy papíru

výběr 93

změna 53

U

univerzální tiskový ovladač 24

UNIX 28

upozornění iii

USB

konfigurace bezdrátové sítě

32, 47

úspora prostředků 130

úspora prostředků, paměť 130

uvíznutí

příčiny 151

sledování počtu 11, 120

výstupní přihrádka,

odstranění 158

uvíznutí médií

místa 153

uvíznutí papíru

dráha papíru, uvolnění 156

V

vady, opakované 76, 168

varování iii

velikosti stránky

přizpůsobení dokumentu

velikosti stránky (Windows)

109

vestavěný webový server

přiřazení hesla 122

více stránek na list 39

tisk (Windows) 96

vlastní nastavení tisku (Windows)

88

vložení papíru

vstupní zásobník 59

vodoznaky 38

přidávání (Windows) 110

vstupní přihrádka

umístění 5

vstupní zásobník

vkládání 59

vyčištění

dráha papíru 164

výchozí hodnoty z výroby,

obnovení 18

výchozí nastavení, obnovení 18,

137

výměna

tisková kazeta 69

vypínač 5

výrobek neobsahující rtuť 203

vyrovnání barev, kalibrace 164

výstupní přihrádka

odstranění uvíznutí 158

umístění 5

uvíznutí, odstranění 158

W

webové služby HP, povolení 101

webové stránky 28

Bezpečnostní list MSDS

(Material Safety Data Sheet)

204

nahlášení podvodu 68

objednání spotřebního

materiálu 183

software, stahování 21

zákaznická podpora 194

zákaznická podpora pro systém

Macintosh 194

webové stránky proti podvodům

68

Webové stránky společnosti HP pro

nahlášení podvodu 68

webový tisk

HP ePrint 35

weby

HP Web Jetadmin, stahování

122

univerzální tiskový ovladač 24

Windows

nastavení ovladače 25

podporované operační

systémy 22

podporované ovladače 22

softwarové komponenty 28

univerzální tiskový ovladač 24

WPS

konfigurace bezdrátové sítě

32, 47

Z

zabalení produktu 195

zadní dvířka, umístění 6

zákaznická podpora

online 194

opětovné zabalení produktu

195

západka dvířek tiskové kazety,

umístění 5

záruka

licence 190

tiskové kazety 188

zařízení 186

zásobník 1

nastavení 13

oboustranný tisk 39

umístění 5

uvíznutí papíru, odstranění

154

zásobník 2

kapacita 5

nastavení 13

uvíznutí papíru, odstranění

155

Zásobník 2

umístění 5

zásobník 3

kapacita 5

výrobní číslo 184

Zásobník 3

umístění 5

CSWW

Rejstřík

221

background image

zásobníky

nastavení 13

oboustranný tisk 39

obsažené 2

odstranění uvíznutí 155

umístění 5

výběr (Windows) 93

výchozí formát papíru 62

získání

IP adresa 45

zkratky (Windows)

použití 88

vytvoření 90

změna měřítka dokumentů

Windows 109

změna velikosti dokumentů

Macintosh 37

Windows 109

zpoždění spánku

vypnutí 123

zapnutí 123

zprávy ovládacího panelu 138

zrušení

tisková úloha 86

zvlnění, nastavení

papíru 18

222

Rejstřík

CSWW

background image
background image

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CE955-90983*

*CE955-90983*

CE955-90983