HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Bruge vandmærker med Mac

background image

Bruge vandmærker med Mac

1.

På menuen Fil skal du klikke på indstillingen Udskriv.

2.

Åbn menuen Vandmærker.

3.

I menuen Tilstand skal du vælge den type vandmærke, du vil bruge. Vælg indstillingen

Vandmærke til at udskrive en halvgennemsigtig meddelelse. Vælg indstillingen Forside for at

udskrive en meddelelse, der ikke er gennemsigtig.

4.

I menuen Sider skal du vælge, om der skal udskrives vandmærke på alle sider eller kun den første

side.

38

Kapitel 4 Brug produktet med Mac

DAWW

background image

5.

I menuen Tekst skal du vælge en af standardmeddelelserne eller indstillingen Brugerdefineret

og indtaste en ny meddelelse i boksen.

6.

Angiv også de øvrige indstillinger.