HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Fyld bakke 2 eller ekstrabakke 3

background image

Fyld bakke 2 eller ekstrabakke 3

1.

Træk bakken ud af produktet.

2.

Åbn styrene til papirlængde og -bredde.

3.

Hvis du vil ilægge papir af formatet Legal, skal

du forlænge bakken ved at trykke på og holde

forlængertappen nede, mens du trækker

bakkens forside mod dig.

BEMÆRK:

Når der er ilagt papir i Legal-

format, forlænges bakken foran med ca. 64

millimeter.

60

Kapitel 6 Papir og udskriftsmedie

DAWW

background image

4.

Læg papiret i bakken, og kontroller, at det

ligger fladt i alle fire hjørner. Skub

papirbreddestyrene i siderne, så de justeres

med markeringerne for papirformatet i bunden

af bakken. Skub det forreste papirlængdestyr,

så det skubber papirstakken mod den bageste

del af bakken.

5.

Skub papiret ned for at sikre, at stakken ligger

under papirgrænsetapperne på siden af

bakken.

6.

Skub bakken ind i produktet.

DAWW

Læg papir i papirbakkerne

61