HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Find IP-adressen

background image

Find IP-adressen

1.

Slut netværkskablet til produktet og til netværket. Tænd for produktet.

2.

Vent 60 sekunder, før du fortsætter. I dette tidsrum genkender netværket produktet og tildeler en IP-

adresse eller værtsnavn for produktet.

3.

Tryk på knappen

OK

på produktets kontrolpanel.

4.

Tryk på højre pil for at fremhæve menuen Rapporter, og tryk derefter på

OK

.

5.

Tryk på højre pil for at fremhæve indstillingen Konfig. rapport, og tryk derefter på knappen

OK

.

DAWW

Tilslutning til et netværk med Windows

45

background image

6.

Find IP-adressen på selvtest-/konfigurationssiden

Jetdirect Page

HP Color LaserJet

Page 1