HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Lokeron 1 täyttäminen

background image

Postikortti

Kartonki

Enintään 176 g/m

2

2

,

3

Pinon korkeus enintään 5 mm

Tulostuspuoli ylöspäin, yläreuna
lokeron takaosaa kohti

56

Luku 6 Paperi ja materiaali

FIWW

background image

Taulukko 6-3

Lokero 1 (jatkoa)

Paperityyppi

Paino

Kapasiteetti

1

Paperin suunta

Muu:

Värilaserkalvo

4

Tarrat

4

Kirjelomake

Kirjekuori

4

Esipainettu

Rei'itetty paperi

Värillinen

Karkea

Luja

4

Enintään 50 arkkia tai 10
kirjekuorta

Tulostettava puoli ylöspäin ja
yläreuna laitetta kohti.

1

Kapasiteetti voi vaihdella paperin painon ja paksuuden sekä ympäristöolosuhteiden mukaan.

2

Laite tukee kiiltävää paperia, kiiltävää valokuvapaperia ja postikortteja, joiden paksuus on enintään 220 g/m

2

.

3

Laite tukee paperin paksuutta 60–160 g/m

2

automaattisessa kaksipuolisessa tulostuksessa.

4

Tätä paperityyppiä ei tueta automaattisessa kaksipuolisessa tulostuksessa.

Taulukko 6-4

Lokerot 2 ja 3

Tulostusmateriaalityyppi

Paino

Kapasiteetti

1

Paperin suunta

Joka päivä:

Tavallinen

Kevyt

Kovapaperi

Uusiopaperi

60–90 g/m

2

Enintään 250 arkkia

Tulostuspuoli ylöspäin, yläreuna
lokeron takaosaa kohti

Esitys:

Matta paperi, keskipaksu-
paksu

Kiiltävä paperi, keskipaksu-
paksu

Enintään 163 g/m

2

2

Pinon korkeus enintään 12,5 mm Tulostuspuoli ylöspäin, yläreuna

lokeron takaosaa kohti

Esite:

Matta paperi, keskipaksu-
paksu

Kiiltävä paperi, keskipaksu-
paksu

Enintään 163 g/m

2

2

Pinon korkeus enintään 12,5 mm Tulostuspuoli ylöspäin, yläreuna

lokeron takaosaa kohti

FIWW

Tuetut paperityypit ja lokeron kapasiteetti

57

background image

Taulukko 6-4

Lokerot 2 ja 3 (jatkoa)

Tulostusmateriaalityyppi

Paino

Kapasiteetti

1

Paperin suunta

Valokuva/kansi

Matta kansipaperi

Kiiltävä kansipaperi

Matta valokuvapaperi

Kiiltävä valokuvapaperi

Postikortti

Kartonki

Enintään 163 g/m

2

2

Postikortti: Enintään 176 g/m

2

2

Pinon korkeus enintään 12,5 mm Tulostuspuoli ylöspäin, yläreuna

lokeron takaosaa kohti

Muu:

Värilaserkalvo

3

Tarrat

3

Kirjelomake

Kirjekuori

3

Esipainettu

Rei'itetty paperi

Värillinen

Karkea

Luja

3

Enintään 50 arkkia tai 10
kirjekuorta

Tulostuspuoli ylöspäin ja
yläreuna takaosaa kohti tai
postimerkin kohta lokeron
takaosaa kohti

1

Kapasiteetti voi vaihdella paperin painon ja paksuuden sekä ympäristöolosuhteiden mukaan.

2

Laite tukee paperin paksuutta 60–160 g/m

2

automaattisessa kaksipuolisessa tulostuksessa.

3

Tätä paperityyppiä ei tueta automaattisessa kaksipuolisessa tulostuksessa.

58

Luku 6 Paperi ja materiaali

FIWW

background image

Paperin lisääminen lokeroihin

Lokeron 1 täyttäminen

1.

Avaa lokero 1.

2.

Vedä lokeron jatke ulos.

3.

Jos lisäät pitkiä paperiarkkeja, avaa lokeron

jatke.

4.

Levitä paperinohjaimet kokonaan (1) ja lisää

paperipino lokeroon 1 (2). Säädä paperin

pituus- ja leveysohjaimet paperin koon

mukaan.

HUOMAUTUS:

Aseta paperi lokeroon 1

tulostuspuoli ylöspäin ja yläreuna laitetta kohti.

FIWW

Paperin lisääminen lokeroihin

59