HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Na bežični uređaj se ne može priključiti više računala

background image

Na bežični uređaj se ne može priključiti više računala

1.

Provjerite jesu li druga računala unutar bežičnog radijusa te da nikakve prepreke ne blokiraju

signal. Za većinu mreža bežični radijus je 30 m od bežične pristupne točke.

2.

Provjerite je li pisač uključen te je li u stanju spremnosti za rad.

3.

Isključite sve vatrozide trećih strana na vašem računalu.

4.

Provjerite radi li bežična mreža ispravno.

a. Na upravljačkoj ploči uređaja odaberite izbornik Mrežna konfiguracija, a zatim otvorite

stavku Bežični izbornik.

b. Odaberite stavku Testiranje mreže kako biste testirali bežičnu mrežu. Uređaj ispisuje

izvješće s rezultatima.

5.

Provjerite je li odabran ispravan priključak ili uređaj.

a. Na popisu pisača na računalu desno tipkom miša pritisnite naziv ovog uređaja, pritisnite

Properties (Svojstva), a zatim otvorite karticu Ports (priključci).

b. Pritisnite gumb Configure Port (Konfiguriraj priključak) kako biste provjerili podudara li se

IP adresa s IP adresom na izvješću testiranja mreže.

6.

Provjerite radi li računalo ispravno. Ako je potrebno, ponovo pokrenite računalo.