HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Uređaj ne ispisuje nakon dovršetka bežične konfiguracije

background image

Uređaj ne ispisuje nakon dovršetka bežične konfiguracije

1.

Provjerite je li pisač uključen te je li u stanju spremnosti za rad.

2.

Provjerite da li se povezujete s ispravnom bežičnom mrežom.

3.

Provjerite radi li bežična mreža ispravno.

a. Otvorite izbornik Mrežna konfiguracija, a zatim otvorite stavku Bežični izbornik.

b. Odaberite stavku Testiranje mreže kako biste testirali bežičnu mrežu. Uređaj ispisuje

izvješće s rezultatima.

4.

Provjerite je li odabran ispravan priključak ili uređaj.

a. Na popisu pisača na računalu desno tipkom miša pritisnite naziv ovog uređaja, pritisnite

Properties (Svojstva), a zatim otvorite karticu Ports (priključci).

b. Provjerite je li označena kućica pokraj opcije Virtual printer port for USB (Virtualni USB

priključak pisača).

5.

Provjerite radi li računalo ispravno. Ako je potrebno, ponovo pokrenite računalo.