HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Cijan boja je pri kraju

background image

Cijan boja je pri kraju

Opis

Vijek iskoristivosti spremnika za ispis se bliži kraju. Opcija koju korisnik može konfigurirati na uređaju

je "Odzivnik za podsjetnik nakon 100, 200, 300 stranica ili nikad". Ova opcija je dodana kao

usluga korisnicima i ne jamči da će ispis ovih stranica biti prihvatljive kvalitete.

Preporučena radnja

Kako bi se osigurala optimalna kvaliteta ispisa, HP preporučuje zamjenu spremnika u ovom trenutku.

Možete nastaviti s ispisom sve dok ne primijetite da je kvaliteta ispisa smanjena. Stvarni vijek trajanja

spremnika s tintom može varirati.

Kad razina HP potrošnog materijala postane vrlo niska prestaje vrijediti jamstvo Premium Protection

tvrtke HP za taj potrošni materijal. Svi nedostaci pri ispisu ili u potrošnom materijalu do kojih dolazi u

slučaju korištenja potrošnog materijala tvrtke HP u načinu rada sa zanemarivanjem pražnjenja

spremnika, neće se smatrati nedostacima materijala ili rada prema jamstvu tvrtke HP za spremnike za

ispis.