HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Rendszerbeállítás menü

background image

Rendszerbeállítás menü

Az alábbi táblázatban a csillaggal (*) megjelölt elemek a gyári alapbeállításokat jelzik.

Menüelem

Almenüpont

Almenüpont

Almenü-elem

Leírás

Nyelv

Válassza

ki

a

nyelvet

a

kezelőpanel kijelzőjén

megjelenő üzenetekhez és a készülékre
vonatkozó jelentésekhez.

Papírbeállítás

Alapért.
Papírméret

Letter

A4

Legal

Jelölje ki a méretet a belső jelentések
nyomtatásához, illetve minden olyan nyomtatási
feladathoz, amelyhez nincs megadva méret.

Alapért.
Papírtípus

Megjelenik a
választható
papírtípusok listája.

Jelölje ki a papírtípust a belső jelentések
nyomtatásához, illetve minden olyan nyomtatási
feladathoz, amelyhez nincs megadva típus.

1. tálca

Papírtípus

Papírméret

Válassza ki az alapértelmezés szerinti méretet és
típust az 1. tálcához a választható méretek és
típusok listájáról.

2. tálca

Papírtípus

Papírméret

A választható méretek és típusok listájában
jelölje ki az alapértelmezett méretet és típust a 2.
tálcához.

Művelet
papírkifogyásko
r

Várakozás
folyamatosan
*

Mégse

Hatálytalanítás

Válassza ki, hogy a termék milyen művelettel
jelezze azt, ha egy nyomtatási feladathoz olyan
méretre vagy típusra van szükség, amely nem
elérhető, vagy ha a kiválasztott tálca üres.

Válassza a Várakozás folyamatosan
lehetőséget, ha azt szeretné, hogy a készülék
várakozzon addig, amíg betölti a megfelelő
papírt és megnyomja az

OK

gombot. Ez az

alapértelmezett beállítás.

Ha a megadott várakozási idő letelte után egy
más papírméretre vagy -típusra kíván nyomtatni,
válassza a Hatálytalanítás lehetőséget.

Ha a Mégse lehetőséget választja, a program
automatikusan törli a nyomtatási feladatot a
megadott várakozási idő letelte után.

Ha a Hatálytalanítás vagy a Mégse
lehetőséget választja, a kezelőpanelen
megjelenő üzenet kérni fogja, hogy adja meg a
várakozási időt másodpercben. A nyílgombok
használatával növelje vagy csökkentse az időt.

HUWW

Rendszerbeállítás menü

13

background image

Menüelem

Almenüpont

Almenüpont

Almenü-elem

Leírás

Nyomtatási
minőség

Szín kalibrálása

Bekapcsolás
után

Kalibrálás most

Bekapcsolás után: Adja meg, hogy a termék
bekapcsolás után mennyi idő elteltével kezdje el
a kalibrálást. Az alapértelmezett beállítás:
15 perc.

Kalibrálás most: Ezzel a beállítással a termék
azonnal elkezdi a kalibrálást. Ha épp
folyamatban van egy feladat feldolgozása,
akkor a termék a feladat befejezése után kezdi
el a kalibrálást. Ha hibaüzenet látható a
kijelzőn, először meg kell szüntetnie a hibát.

Beigazítás
beállítása

Tesztoldal
nyomtatása

Ezzel a menüvel módosíthatja a margókat, hogy
a képet középre helyezze az oldalon, fent és
lent, bal és jobb oldalt. Az értékek megadása
előtt nyomtasson ki egy tesztoldalt. Ez útmutatást
ad az X és Y irányok igazításához, így Ön el
tudja dönteni, milyen igazítások szükségesek.

<X>. tálca
beállítása

X1-eltolás

X2-eltolás

Y-eltolás

Az X1-eltolás beállítással oldalirányban
középre állíthatja a képet egy egyoldalas lapon,
illetve egy kétoldalas lap második oldalán.

Az X2-eltolás beállítással oldalirányban
középre állíthatja a képet egy kétoldalas lap
második oldalán.

Az Y-eltolás beállítással felülről lefelé irányulva
középre állíthatja a képet az oldalon.

Energiabeállítás
ok

Alváskésleltetés

15 perc*

30 perc

1 óra

2 óra

Ki

1 perc

Beállítja, hogy a készülék mennyi ideig várjon
az Alvó állapot módba lépése előtt. A készülék
automatikusan kilép az Alvó üzemmódból, amint
nyomtatási feladatot küld rá, vagy megnyomja a
kezelőpanel valamelyik gombját.

MEGJEGYZÉS:

Az alapértelmezett

Alváskésleltetés idő 15 perc.

Automatikus
kikapcsolás

Kikapcsolás
késleltetése

30 perc*

1 óra

2 óra

24 óra

8 óra

24 óra

Soha

Adja meg, hogy a készülék mennyi idő múlva
kapcsoljon ki automatikusan.

MEGJEGYZÉS:

Az alapértelmezett

Kikapcsolás késleltetése idő 30 perc.

14

2. fejezet A vezérlőpult menüi

HUWW

background image

Menüelem

Almenüpont

Almenüpont

Almenü-elem

Leírás

Feléledési
események

USB feladat

LAN feladat

Vezeték nélküli
feladat

Gomb
megnyomása

Adja meg, hogy a készülék feléledjen-e az ilyen
típusú feladatok és tevékenységek érkezésekor.

Az egyes beállítások alapértelmezett értéke:
Igen.

Kijelző
kontrasztja

Közepes*

Sötétebb

Legsötétebb

Legvilágosabb

Világosabb

Adja meg a kontraszt szintjét a kijelzőhöz.

Kellékbeállításo
k

Fekete kazetta

Nagyon
alacsony szinten
beállítás

Figyelmeztetés*

Folytatás

Leállítás

Állítsa be, hogy miként reagáljon a készülék, ha
a fekete nyomtatókazetta eléri a nagyon
alacsony szint határát.

Figyelmeztetés: A készülék nem
nyomtat, és figyelmeztet a nyomtatókazetta
cseréjére. Ezzel a beállítással nyugtázhatja
a figyelmeztetést, és folytathatja a
nyomtatást. A felhasználó által megadható
beállítás a készüléken „Figyelmeztetés 100
oldalanként, 200 oldalanként, 300
oldalanként vagy soha.” Ez a beállítás a
felhasználók kényelmét szolgálja, és nem
azt jelzi, hogy ezek az oldalak elfogadható
minőségben lesznek kinyomtatva.

Folytatás: A készülék jelzi, hogy a
nyomtatókazetta nagyon alacsony szinten
van, de folytatja a nyomtatást.

Leállítás: A készülék a nyomtatókazetta
cseréjéig nem nyomtat.

Alsó
küszöbérték

Százalék
megadása

A nyílgombok segítségével növelheti vagy
csökkentheti azt a százalékértéket, amelynél a
készülék figyelmezteti Önt arra, hogy a
nyomtatókazetta becsült élettartama végéhez
közeledik.

A készülékhez mellékelt fekete nyomtatókazetta
esetében az alapértelmezett érték 24%. A
normál csere fekete nyomtatókazetta esetében
az alapértelmezett érték 13%. A nagy
kapacitású csere fekete nyomtatókazetta
esetében az alapértelmezett érték 7%.

Az alapértelmezett értékek kb. két hét további
lehetséges használatot jeleznek, mielőtt a
kazetta eléri a nagyon alacsony szintet.

HUWW

Rendszerbeállítás menü

15

background image

Menüelem

Almenüpont

Almenüpont

Almenü-elem

Leírás

Színes kazetták

Nagyon
alacsony szinten
beállítás

Leállítás

Figyelmeztetés*

Folytatás

Fekete
nyomtatás

Állítsa be, hogy miként reagáljon a készülék, ha
az egyik színes nyomtatókazetta eléri a nagyon
alacsony szint határát.

Figyelmeztetés: A készülék nem
nyomtat, és figyelmeztet a nyomtatókazetta
cseréjére. Ezzel a beállítással nyugtázhatja
a figyelmeztetést, és folytathatja a
nyomtatást. A felhasználó által megadható
beállítás a készüléken „Figyelmeztetés 100
oldalanként, 200 oldalanként, 300
oldalanként vagy soha.” Ez a beállítás a
felhasználók kényelmét szolgálja, és nem
azt jelzi, hogy ezek az oldalak elfogadható
minőségben lesznek kinyomtatva.

Folytatás: A készülék jelzi, hogy a
nyomtatókazetta nagyon alacsony szinten
van, de folytatja a nyomtatást.

Fekete nyomtatás: A készülék úgy van
beállítva, hogy csak a fekete
nyomtatókazettát használva nyomtasson,
ha az egyik színes kellék szintje nagyon
alacsony. Ekkor még lehetséges, hogy a
kellék elfogadható nyomtatási minőséget
képes nyújtani. A színes nyomtatáshoz
cserélje ki a színes kelléket, vagy
konfigurálja újra a nyomtatót.

Ha azt a lehetőséget választja, hogy
kicseréli a nagyon alacsony szinten álló
nyomtatókazettát, a színes nyomtatás
automatikusan folytatódik.

Leállítás: A készülék a nyomtatókazetta
cseréjéig nem nyomtat.

Alsó
küszöbérték

Cián

Bíbor

Sárga

Százalék megadása

A nyílgombok segítségével növelheti vagy
csökkentheti azt a százalékértéket, amelynél a
készülék figyelmezteti Önt arra, hogy a
nyomtatókazetta becsült élettartama végéhez
közeledik.

A készülékhez mellékelt színes nyomtatókazetták
esetében az alapértelmezett érték 16%. A csere
színes nyomtatókazetta esetében az
alapértelmezett érték 7%.

Az alapértelmezett értékek kb. két hét további
lehetséges használatot jeleznek, mielőtt a
kazetta eléri a nagyon alacsony szintet.

16

2. fejezet A vezérlőpult menüi

HUWW

background image

Menüelem

Almenüpont

Almenüpont

Almenü-elem

Leírás

Használati
adatok tárolása

Kelléken*

Nem kelléken

A

készülék

a

belső memóriájában automatikusan

tárolja a nyomtatókazetta-használati adatokat.
Az adatokat képes a nyomtatókazettákban
található memóriachipeken is tárolni. Válassza a
Nem kelléken beállítást, ha az adatokat csak
a készülék memóriájában szeretné tárolni.

A nyomtatókazetta memóriachipjén tárolt
információ segítségével a HP design future
termékek képesek megfelelni ügyfeleink
nyomtatási elvárásainak. A HP a díjmentes
visszajuttatási és újrahasznosítási program során
visszaküldött nyomtatókazettákon található
memóriachipeket mintavételezéshez használja.
A mintavételből használt memóriachipek adatait
a HP az újabb termékek fejlesztése céljából
tanulmányozza.

A nyomtatókazetta memóriachipjén található
adatok alapján nem lehet azonosítani a
vásárlót, a felhasználót vagy az adott
készüléket.

Courier
betűtípus

Normál*

Sötét

A Courier betűtípus változatának kiválasztása.

HUWW

Rendszerbeállítás menü

17