HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - FCC-előírások

background image

FCC-előírások

Ez a készülék a „B” osztályú digitális adatfeldolgozási eszközökre vonatkozó rádiózavarási

határértékek tesztje során teljesítette az FCC (Federal Communications Commission – Szövetségi

Hírközlési Tanács) előírásainak 15. cikkelye szerinti feltételeket. A szóban forgó határértékek

megállapítása biztosítja, hogy a lakóterületeken ne legyenek észlelhetők káros elektronikus zavarok. A

készülék nagyfrekvenciájú energiát hoz létre és használ, és ezt kisugározhatja. Ha a berendezés

üzembe helyezése nem az utasításoknak megfelelően történik, annak a rádiós kommunikáció zavarása

lehet a következménye. Mindamellett megfelelő üzembe helyezés esetén sem zárható ki az

interferencia lehetősége. Ha a készülék zavaró hatású interferenciákat okoz a rádiós és televíziós

vételben (ez megállapítható a készülék ki-be kapcsolásával), az alábbi intézkedésekkel próbálhatja

kiküszöbölni a vételi zavarokat:

a vevőantenna átállításával vagy áthelyezésével;

az eszköz és a vevőkészülék közötti távolság növelésével;

a berendezésnek a vevőkészülék által használt aljzattól eltérő aljzatba csatlakoztatásával;

tanács kérésével a forgalmazótól vagy egy szakképzett rádió-, illetve televízió-szerelőtől.

MEGJEGYZÉS:

Ha a nyomtatón a HP kifejezett hozzájárulása nélkül módosításokat hajtanak végre,

a felhasználó elveszítheti jogosultságát a készülék használatára.

Olyan árnyékolt csatolókábelt használjon, amely megfelel az FCC-szabályok 15. cikkelyében a „B”

osztály előírásainak.

206

D függelék: Az előírásokra vonatkozó információk

HUWW