HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Memória DIMM-ek telepítése

background image

Archív nyomtatás

3.

Válassza a Be vagy Ki lehetőséget, majd nyomja meg az

OK

gombot.

128

10. fejezet Kezelés és karbantartás

HUWW

background image

Memória DIMM-ek telepítése

A készüléket gyárilag telepített 128 megabájt (MB) véletlen elérésű (RAM) memóriával szállítjuk. Két

érintkezősoros memóriamodul (DIMM) hozzáadásával további 256 megabájt memóriát lehet telepíteni

a termékbe. A készülékbe betűkészlet DIMM is beépíthető, mely lehetővé teszi például a kínai vagy

cirill betűkkel írott karakterek nyomtatását.

VIGYÁZAT!

A statikus elektromosság kárt tehet az elektronikus alkatrészekben. Az elektronikus

alkatrészek kezelésekor viseljen antisztatikus csuklópántot, vagy érintse meg gyakran az antisztatikus

csomagolás felületét, majd érintse meg a készülék csupasz fém részét.

Memória DIMM-ek telepítése

1.

Kapcsolja ki a terméket, és szüntesse meg minden táp- és interfészkábel csatlakozását.

2.

A termék jobb oldalán nyissa ki a DIMM-ajtót.

3.

Távolítsa el a DIMM-bővítőhely ajtaját.

HUWW

Memória DIMM-ek telepítése

129

background image

4.

Az aktuálisan telepített DIM cseréjéhez hajtsa ki a DIMM-bővítőhely két oldalán található

reteszeket, szögbe fordítva emelje fel a DIMM-et, majd húzza ki.

VIGYÁZAT!

A statikus elektromosság kárt tehet az elektronikus alkatrészekben. Az elektronikus

alkatrészek kezelésekor viseljen antisztatikus csuklópántot, vagy érintse meg gyakran az

antisztatikus csomagolás felületét, majd érintse meg a készülék csupasz fém részét.

5.

Vegye ki a DIMM modult az antisztatikus csomagolásból, majd keresse meg a DIMM alsó szélén

található illesztőhornyot.

130

10. fejezet Kezelés és karbantartás

HUWW

background image

6.

A DIMM-modult a széleinél fogva igazítsa a DIMM-en lévő hornyot a DIMM-bővítőhelyen lévő

sínnel egy vonalba, szögben tartva.

7.

Nyomja lefelé a DIMM-et, amíg mindkét retesz nem rögzíti azt. Ha a DIMM megfelelően van

behelyezve, a fém érintkezők nem láthatóak.

MEGJEGYZÉS:

Ha problémát tapasztal a DIMM behelyezése során, ellenőrizze, hogy a DIMM

modul alján lévő horony igazodik-e a bővítőhely sínjéhez. Ha a DIMM modult továbbra sem

sikerül behelyezni, ellenőrizze, megfelelő típusú DIMM-et használ-e.

HUWW

Memória DIMM-ek telepítése

131

background image

8.

Helyezze vissza a DIMM-bővítőhely ajtaját.

9.

Csukja be a DIMM-tartó ajtaját.

10.

Csatlakoztassa újra a tápkábelt, valamint az USB- vagy hálózati kábelt, majd kapcsolja be a

terméket.

132

10. fejezet Kezelés és karbantartás

HUWW