HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Általános problémák megoldásának ellenőrzőlistája

background image

Általános problémák megoldásának ellenőrzőlistája

1.

Győződjön meg a készülék helyes beállításáról.

a. Nyomja meg a bekapcsoló gombot a készülék bekapcsolásához vagy az Automatikus

kikapcsolás üzemmódból való kilépéshez.

b. Ellenőrizze a tápkábel-csatlakozásokat.

c.

Ellenőrizze, hogy a tápfeszültség értéke megfelel-e a készülék tápkonfigurációjának. (Lásd a

készülék hátulján található, hálózati feszültségigényre vonatkozó címkét.) Ha hosszabbítót

használ, és ennek feszültsége nem felel meg az előírásoknak, csatlakoztassa a készüléket

közvetlenül a fali csatlakozóhoz. Ha a készülék már fali csatlakozóhoz csatlakozik,

próbáljon ki egy másik aljzatot.

d. Ha egyik művelettel sem sikerül visszaállítani a többfunkciós készülék áramellátását, kérjen

segítséget a HP ügyfélszolgálatától.

2.

Ellenőrizze a kábeleket.

a. Ellenőrizze a készülék és a számítógép közötti kábelcsatlakozást. Győződjön meg arról,

hogy a kábel megfelelően csatlakozik.

b. Ha lehetséges, egy másik kábel használatával ellenőrizze, hogy a kábel nem hibás-e.

c.

A hálózati kapcsolat ellenőrzése (csak hálózati típusok esetében): Győződjön meg róla,

hogy a hálózati jelzőfény világít. A hálózati jelzőfény a készülék hátulján, a hálózati port

mellett található.

Ha a készülék nem tud csatlakozni a hálózathoz, távolítsa el és telepítse újra a készüléket.

Ha a hiba nem szűnik meg, kérje a hálózati rendszergazda segítségét.

3.

Nézze meg, hogy látható-e valamilyen üzenet a kezelőpanel kijelzőjén.

4.

Győződjön meg arról, hogy a használt papír megfelel a műszaki adatoknak.

5.

Ellenőrizze, helyesen van-e betöltve a papír az adagolótálcába.

6.

Győződjön meg róla, hogy a termékszoftver megfelelően van telepítve.

7.

Győződjön meg róla, hogy telepítette a készülékhez megfelelő nyomtató-illesztőprogramot, illetve

hogy az elérhető nyomtatók listájában a készüléknek megfelelő sort választja ki.

8.

Nyomtasson konfigurációs oldalt.

a. Ha az oldal nem nyomtatódik ki, ellenőrizze, hogy az adagolótálcában van-e papír, illetve

hogy a papír megfelelően van-e behelyezve.

b. Győződjön meg róla, hogy a nyomtatókazetták megfelelően vannak behelyezve.

HUWW

Általános problémák megoldásának ellenőrzőlistája

139

background image

c.

Ha a lap elakad a készülékben, szüntesse meg az elakadást.

d. Ha a nyomtatási minőség elfogadhatatlan, tegye a következőket:

Ellenőrizze, hogy a nyomtatási beállítások megfelelnek-e a használt papírnak.

Nyomtatás minőségével kapcsolatos problémák megoldása

9.

Nyomtasson egy kisméretű dokumentumot egy másik programból, amely korábban működött. Ha

ez a megoldás működik, akkor a hiba a használt programban keletkezett. Ha így sem sikerül

megoldani a problémát (a készülék nem nyomtatja ki a dokumentumot) végezze el a következő

lépéseket:

a. Próbálja meg kinyomtatni a feladatot egy másik számítógépről, amelyre a készülékszoftver

telepítve van.

b. Ellenőrizze a kábelcsatlakozásokat. Csatlakoztassa a készüléket a megfelelő porthoz vagy

telepítse újra a szoftvert a használt kapcsolattípus kiválasztásával.