HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - A készülék nem nyomtat

background image

A készülék nem nyomtat

Ha a készülék egyáltalán nem nyomtat, próbálkozzon az alábbi lehetőségekkel.

1.

Győződjön meg róla, hogy a készülék be van kapcsolva, és a kezelőpanel üzemkész állapotot

jelöl.

Ha a kezelőpanel nem jelez üzemkész állapotot, kapcsolja ki, majd be a készüléket.

Ha a kezelőpanel üzemkész állapotot jelez, próbálja meg újra elküldeni a feladatot.

2.

Ha a kezelőpanel a készülék meghibásodását jelzi, hárítsa el a hibát, majd próbálja meg újra

elküldeni a feladatot.

3.

Győződjön meg róla, hogy a kábelek mind megfelelően vannak csatlakoztatva. Ha a készülék

hálózathoz van csatlakoztatva, ellenőrizze az alábbiakat:

Ellenőrizze a hálózati kapcsolat melletti jelzőfényt a készüléken. Ha a hálózat aktív, a

jelzőfény zöld színű.

Győződjön meg róla, hogy a hálózati csatlakozáshoz hálózati kábelt használ, nem pedig

telefonkábelt.

Győződjön meg róla, hogy a hálózati útválasztó, hub vagy kapcsoló be van kapcsolva, és

megfelelően működik.

4.

Telepítse a HP szoftvert a készülékhez mellékelt CD-ről. Általános nyomtató-illesztőprogramok

használata esetén késedelmes lehet a feladatok törlése a nyomtatási sorból.

5.

A számítógépen található nyomtatók listájában jobb egérgombbal kattintson a készülék nevére,

kattintson a Tulajdonságok lehetőségre, majd nyissa meg a Portok lapot.

Ha hálózati kábelt használ a hálózati csatlakozáshoz, győződjön meg róla, hogy a Portok

lapon látható nyomtatónév egyezik-e a készülék konfigurációs oldalán szereplő

készüléknévvel.

Ha USB-kábelt használ, és vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, ügyeljen rá, hogy be

legyen jelölve a Virtuális nyomtatóport USB-eszközhöz lehetőség melletti

jelölőnégyzet.

6.

Ha egyéni tűzfalrendszert használ a számítógépen, lehet, hogy az blokkolja a kommunikációt a

készülékkel. Próbálkozzon a tűzfal ideiglenes letiltásával, hogy megállapíthassa, hogy az okozza-

e a problémát.

7.

Ha a számítógép vagy a készülék vezeték nélküli hálózathoz csatlakozik, a gyenge jelminőség

vagy az interferencia okozhatja a nyomtatási feladatok késését.

HUWW

A készülék nem nyomtat, vagy lassan nyomtat

175