HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - A Hewlett-Packard korlátozott garancia nyilatkozata

background image

A Hewlett-Packard korlátozott garancia
nyilatkozata

HP TERMÉK

A KORLÁTOZOTT GARANCIA IDŐTARTAMA

HP LaserJet 300 color M351a és HP LaserJet 400 color
M451nw, M451dn és M451dw

Egy év készülékcsere

A HP garantálja a végfelhasználónak, hogy a HP hardver és tartozékok a vásárlás időpontjától a fent

jelzett időtartamig anyag- és gyártási hibáktól mentesek lesznek. Ha a HP ilyen jellegű

meghibásodásról kap értesítést a garanciális időn belül, saját belátása szerint kijavítja vagy kicseréli a

hibás készüléket. A cserekészülék lehet új vagy teljesítményét tekintve az újhoz hasonló készülék.

A HP garantálja, hogy a HP által biztosított szoftver nem fog anyagából vagy megmunkálásából

eredően meghibásodni a vásárlás időpontjától a fent megadott időtartam erejéig, amennyiben

helyesen telepíti és használja azt. Amennyiben a HP értesítést kap arról, hogy a garanciaidőszakon

belül a fent említett okokból származó hiba lépett fel, a HP kicseréli a szoftvert.

A HP nem garantálja, hogy a HP készülékek működése hibáktól és megszakításoktól mentes lesz. Ha a

HP nem képes ésszerű időn belül megjavítani vagy kicserélni készülékeit úgy, hogy azok megfeleljenek

a jótállási nyilatkozatban foglalt feltételeknek, akkor a készülék haladéktalan visszaküldése esetén a

vásárló jogosult a vételár azonnali visszatérítésére.

A HP készülékek tartalmazhatnak újragyártott, az újéval azonos teljesítményű, esetlegesen korábban

használt részegységeket.

A garancia nem vonatkozik a (a) nem megfelelő vagy hiányos karbantartásból vagy kalibrációból, (b)

a nem HP által szállított szoftver, interfész, alkatrészek vagy tartozékok hibájából, (c) engedély nélküli

módosításból vagy nem rendeltetésszerű használatból, (d) a készüléknek a megadott környezeti

specifikációktól eltérő használatából vagy (e) az üzemelési hely nem megfelelő előkészítéséből vagy

karbantartásából származó károkra.

AMENNYIBEN A HELYI TÖRVÉNYEK MÁSKÉNT NEM RENDELKEZNEK, A HP NEM VÁLLAL

SEMMILYEN MÁS – SEM ÍRÁSBELI, SEM SZÓBELI – KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS

GARANCIÁT. A HP KIFEJEZETTEN KIZÁR A FORGALMAZHATÓSÁGRA, A MEGFELELŐ MINŐSÉGRE

ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ MINDENFÉLE

HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT. Egyes országokban/térségekben, államokban vagy tartományokban

a törvényi garanciák érvényességi idejének korlátozása nem engedélyezett, így előfordulhat, hogy a

fenti korlátozás vagy kizárás Önre nem vonatkozik. Ez a garancia meghatározott törvényes jogokkal

ruházza fel Önt. Ezenfelül más, országonként/térségenként, államonként és tartományonként változó

jogokkal is rendelkezhet.

A HP korlátozott garanciája minden olyan országban/térségben érvényes, ahol a HP támogatást

biztosít ehhez a készülékhez, és értékesíti azt. A garancia-szolgáltatás hatásköre az egyes

országokban/térségekben érvényben lévő jogi szabályozásnak megfelelően változhat. A HP nem fogja

a készülék alakjának, illesztésének vagy funkciójának változtatásával azt üzemeltethetővé tenni olyan

országokban/térségekben, ahol jogi vagy szabályozási okok miatt nem szándékozta bevezetni a

készüléket.

192

B függelék: Szerviz és támogatás

HUWW

background image

A HELYI JOGI SZABÁLYOZÁS ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MÉRTÉKBEN KIZÁRÓLAG E GARANCIA

NYILATKOZATBAN LEÍRT JOGORVOSLATOKRA VAN LEHETŐSÉG. A FENTI

GARANCIANYILATKOZATBAN KIFEJEZETT FELELŐSSÉGET KIVÉVE A HP ÉS SZÁLLÍTÓI NEM

VÁLLALNAK SEMMILYEN FELELŐSSÉGET AZ ADATVESZTÉSBŐL EREDŐ, KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES,

VÉLETLENSZERŰ VAGY KÖVETKEZMÉNYES (BELEÉRTVE A HASZON ELMARADÁSÁBÓL VAGY AZ

ADATVESZTÉSBŐL EREDŐ KÁROKAT) VAGY BÁRMELY MÁS KÁRÉRT, SEM SZERZŐDÉS,

MAGÁNVÉTEK VAGY BÁRMILYEN MÁS JOGALAPRA VALÓ HIVATKOZÁSSAL. Egyes országokban/

térségekben, államokban vagy tartományokban a véletlen vagy következményes károk kizárása vagy

korlátozása nem engedélyezett, így előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás Önre nem

vonatkozik.

A JELEN NYILATKOZATBA FOGLALT GARANCIA NEM ZÁRJA KI, NEM KORLÁTOZZA ÉS NEM

MÓDOSÍTJA A JELEN készülék ELADÁSÁRA VONATKOZÓ KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ JOGSZABÁLYOKAT

(KIVÉVE A TÖRVÉNY BIZTOSÍTOTTA KIVÉTELEKET), ÉS AZOKNAK A KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT ÉRTENDŐK.

HUWW

A Hewlett-Packard korlátozott garancia nyilatkozata

193