HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - A HP kiegészítő védelmi garanciája: A LaserJet festékkazetta korlátozott garancianyilatkozata

background image

A HP kiegészítő védelmi garanciája: A LaserJet
festékkazetta korlátozott garancianyilatkozata

A HP garantálja, hogy ez a termék mentes mind a gyártási, mind az anyaghibáktól.

A garancia nem vonatkozik azokra a termékekre, (a) amelyeket újratöltöttek, felújítottak, átalakítottak,

vagy bármilyen más módon szakszerűtlenül kezeltek, (b) ha nem rendeltetésszerű használat, helytelen

tárolás vagy a megadott környezeti határértékeken kívüli működtetés miatt problémák léptek fel, vagy

(c) ha a terméket a szokásos használat során megrongálták.

A garancia érvényesítéséhez vigye vissza a terméket a vásárlás helyére (mellékelje a probléma

leírását, valamint nyomtatási mintákat), vagy forduljon a HP ügyfélszolgálatához. Ha a termék

hibásnak bizonyul, a HP saját belátása szerint dönti el, hogy kicseréli a terméket, vagy visszaadja a

vételárat.

AMENNYIBEN A HELYI TÖRVÉNYEK MÁSKÉNT NEM RENDELKEZNEK, A HP NEM VÁLLAL

SEMMILYEN MÁS – SEM ÍRÁSBELI, SEM SZÓBELI – KIFEJEZETT VAGY HALLGATÓLAGOS

GARANCIÁT. A HP KIFEJEZETTEN KIZÁR A FORGALMAZHATÓSÁGRA, A MEGFELELŐ MINŐSÉGRE

ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ MINDENFÉLE

HALLGATÓLAGOS GARANCIÁT.

AMENNYIBEN A HELYI TÖRVÉNYEK MÁSKÉNT NEM RENDELKEZNEK, A HP ÉS BESZÁLLÍTÓI NEM

VÁLLALNAK SEMMILYEN FELELŐSSÉGET A KÖZVETLEN, KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ VAGY

KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZ ELMARADT PROFITBÓL VAGY AZ

ADATVESZTÉSBŐL SZÁRMAZÓ VAGY MÁS KÁROKAT, AKÁR SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE, VÉTKES

CSELEKMÉNY, VAGY MÁS EREDMÉNYEZTE AZOKAT.

A JELEN NYILATKOZATBA FOGLALT GARANCIA NEM ZÁRJA KI, NEM KORLÁTOZZA ÉS NEM

MÓDOSÍTJA A JELEN TERMÉK ELADÁSÁRA VONATKOZÓ KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰ JOGSZABÁLYOKAT

(KIVÉVE A TÖRVÉNY BIZTOSÍTOTTA KIVÉTELEKET), ÉS AZOKNAK A KIEGÉSZÍTÉSEKÉNT ÉRTENDŐK.

194

B függelék: Szerviz és támogatás

HUWW