HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Végfelhasználói licencszerződés

background image

Végfelhasználói licencszerződés

A SZOFTVER HASZNÁLATBA VÉTELE ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN: A jelen végfelhasználói

licencszerződés („EULA”) jogi megállapodás (a) Ön (mint természetes vagy jogi személy) és (b) a

Hewlett-Packard Company („HP”) között a jelen EULA kíséretében kapott szoftvertermék („Szoftver”)

használatának tárgyában. Jelen Végfelhasználói licencszerződés nem érvényes, ha Ön és a HP, illetve

Ön és a HP szoftvert szolgáltató beszállítói között külön licencszerződés van érvényben, beleértve az

online dokumentációkban szereplő licencszerződéseket is. A „Szoftver” kifejezés alatt értendők (i) a

szoftverhez társuló adathordozók, (ii) a felhasználói útmutató és egyéb nyomtatott anyagok, valamint

(iii) az „online” vagy elektronikus dokumentáció (gyűjtőnéven a „Felhasználói dokumentáció”) is.

A SZOFTVERTERMÉKRE VONATKOZÓ JOGOK BIZTOSÍTÁSÁNAK AZ A FELTÉTELE, HOGY ÖN A

JELEN LICENCSZERZŐDÉS MINDEN RENDELKEZÉSÉT ÉS KIKÖTÉSÉT ELFOGADJA. A

SZOFTVERTERMÉK TELEPÍTÉSÉVEL, MÁSOLÁSÁVAL, LETÖLTÉSÉVEL VAGY EGYÉB MÓDON

TÖRTÉNŐ HASZNÁLATÁVAL ELFOGADJA, HOGY A VÉGFELHASZNÁLÓI LICENCSZERZŐDÉS

FELTÉTELEI ÖNRE KÖTELEZŐ ÉRVÉNYŰEK. HA ÖN NEM ÉRT EGYET A FELTÉTELEKKEL, NE TELEPÍTSE,

NE TÖLTSE LE, ÉS MÁS MÓDON SE HASZNÁLJA A SZOFTVERTERMÉKET. HA MEGVÁSÁROLTA A

SZOFTVERT, DE NEM ÉRT EGYET A LICENCSZERZŐDÉSSEL, A TELJES VÉTELÁR VISSZATÉRÍTÉSE

ÉRDEKÉBEN JUTTASSA VISSZA A SZOFTVERT TIZENNÉGY NAPON BELÜL ARRA A HELYRE, AHOL

BESZEREZTE. HA A SZOFTVER EGY MÁSIK HP TERMÉKRE VAN TELEPÍTVE, VAGY AZZAL EGYÜTT

SZEREZTE BE, A TELJES, MÉG NEM HASZNÁLT TERMÉKET IS VISSZAJUTTATHATJA.

1.

HARMADIK FÉLTŐL SZÁRMAZÓ SZOFTVER. A Szoftver a HP tulajdonában álló szoftveren („HP

szoftver”) kívül harmadik féltől származó szoftverek licencét is tartalmazhatja („Harmadik féltől

származó szoftver” és „Harmadik fél licence”). Bármely, harmadik féltől származó szoftver

licencére a megfelelő Harmadik fél licencének használati feltételei vonatkoznak. A Harmadik fél

licence általában a „license.txt” vagy a „readme” fájlban olvasható. Ha nem találja a Harmadik

fél licencét, lépjen kapcsolatba a HP terméktámogatásával. Ha a Harmadik fél licencei a

forráskódhoz való hozzáférés licencét tartalmazzák (pl GNU General Public License) és a

hivatkozott forráskódot a Szoftver nem tartalmazza, akkor a forráskód megszerzéséhez

látogasson el a HP webhelyén (hp.com) a terméktámogatással foglalkozó részhez.

2.

LICENCCEL KAPCSOLATOS JOGOK. Amennyiben betartja az EULA (végfelhasználói

licencszerződés) valamennyi feltételét és előírását, Ön az alábbi jogokkal rendelkezik:

a. Használat. A HP feljogosítja Önt ezen HP Szoftver egy példányának a használatára. A

„Használat” a HP Szoftver telepítését, másolatának elkészítését, tárolását, betöltését,

futtatását, megjelenítését és egyéb használatát jelenti. A HP Szoftver módosítása, annak

licencelési vagy ellenőrzési funkciójának letiltása tilos. Ha a HP által biztosított Szoftvert

képfeldolgozási vagy nyomtatási eszközzel vásárolta (például ha a szoftver nyomtatóillesztő-

program, firmver vagy bővítmény), akkor a HP Szoftvert csak azzal a készülékkel

(„HP Készülék”) szabad használni. A Használatra vonatkozó további korlátozásokat a

Felhasználói Dokumentáció tartalmazza. A Használt HP Szoftver összetevőit különválasztani

tilos. Ön nem rendelkezik a HP Szoftver terjesztési jogaival.

b. Másolás. A másolási jog a HP Szoftver archiválására és biztonsági mentésének elkészítésére

vonatkozik feltéve, hogy minden másolat tartalmazza a HP Szoftver összes szerzői jogi

megjegyzését és csak biztonsági másolatként szolgál.

3.

FRISSÍTÉSEK. A HP által frissítésként, javításként vagy kiegészítésként (a továbbiakban: „Frissítés”)

biztosított HP Szoftver használatához és a Frissítés jogosultságához Önnek rendelkeznie kell a HP

által kiadott eredeti HP Szoftver licencével. Amilyen mértékben a Frissítés felülírja az eredeti

196

B függelék: Szerviz és támogatás

HUWW

background image

HP Szoftvert, Ön már nem használhatja az eredeti HP Szoftvert. Ez az EULA az összes Frissítésre

vonatkozik, kivéve ha a HP a Frissítéssel egyéb használati feltételeket is meghatároz. Ezen EULA

és az egyéb használati feltételek értelmezésének ütközése esetén az egyéb feltételek az

irányadóak.

4.

TOVÁBBADÁS.

a. Továbbadás harmadik fél számára. A HP Szoftver eredeti felhasználója egy alkalommal

jogosult a HP Szoftvert egy másik felhasználó számára továbbadni. A továbbadás során a

szoftver összes összetevőjét (hordozó, Felhasználói Dokumentáció, ezen EULA, és ha

lehetséges, a Eredetiségi Tanúsítvány) tovább kell adni. A továbbadás nem lehet közvetett

átadás, például bizományos értékesítés. A továbbadást megelőzően az átadott Szoftvert

fogadó fél elfogadja ezen EULA feltételeit. A HP Szoftver továbbadása során az Ön

licencének érvényessége automatikusan megszűnik.

b. Korlátozások. A HP Szoftver kölcsönzése, bérbeadása, illetve megosztott kereskedelmi és

irodai használata tilos. Ön nem jogosult a HP Szoftver licencének továbbadására,

hozzárendelésére vagy továbbadására, kivéve az ebben az EULA-ban említett eseteket.

5.

TULAJDONJOGOK. A Szoftver és a Felhasználói Dokumentáció minden szellemi tulajdonjogával

a HP vagy annak beszállítói rendelkeznek. Ezeket törvény védi, beleértve az alkalmazható szerzői

jogokat, az ipari titoktartásra, szabványokra és védjegyekre vonatkozó törvényeket. Ön nem

távolíthatja el a Szoftverből a termékazonosítókat, szerzői jogi megjegyzéseket vagy a

tulajdonjogi korlátozásokat.

6.

VISSZAFEJTÉSRE VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK. A HP Szoftver visszafejtése, dekódolása vagy

szétbontása tilos, kivéve és csakis az alkalmazható jogszabályok által biztosított jogok

mértékében.

7.

AZ ADATOK HASZNÁLATÁNAK JÓVÁHAGYÁSA. A HP és leányvállalatai technikai adatokat

gyűjthetnek és használhatnak fel a (i) Szoftver vagy a HP Készülék Ön általi használata során,

illetve (ii) a Szoftverrel vagy a HP Készülékkel kapcsolatos terméktámogatási szolgáltatás során.

Minden ilyen jellegű információ megfelel a HP adatvédelmi irányelveinek. A HP nem használja

ezen adatokat az Ön személyes azonosítására alkalmas formában, kivéve a terméktámogatás

fejlesztése érdekében szükséges mértékben.

8.

FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA. Az elszenvedett kár mértékétől függetlenül a HP és a HP

beszállítóinak teljes felelőssége az EULA értelmében, valamint az EULA által biztosított kizárólagos

jogorvoslat összege az Ön által a Termékért kifizetett összeg, illetve 5 USD összeg közül a

nagyobb összeg. AZ ALKALMAZHATÓ TÖRVÉNYEK ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB

MÉRTÉKIG A HP VAGY BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT NEM FELELŐSEK

AZOKÉRT A KÜLÖNLEGES, VÉLETLENSZERŰ, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT

(BELEÉRTVE A HASZON ELMARADÁSÁT, AZ ADATOK ELVESZTÉSÉT, AZ ÜZLETMENET

MEGSZAKADÁSÁT, A SZEMÉLYI SÉRÜLÉSEKET VAGY A SZEMÉLYISÉGI JOGOK MEGSÉRTÉSÉT),

AMELYEK A SZOFTVER BÁRMINEMŰ HASZNÁLATÁBÓL VAGY A NEM MEGFELELŐ

HASZNÁLATBÓL EREDNEK, MÉG AKKOR SEM, HA AZ ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGÉRŐL A

HP VAGY ANNAK LEÁNYVÁLLALATAI TÁJÉKOZTATÁST KAPTAK, VAGY HA A FENTI

JOGORVOSLAT NEM ÉRI EL EREDETI CÉLJÁT. Néhány államban vagy egyéb törvényhozási

területen nem fogadható el a véletlenszerű vagy következményes károk felelősségének elhárítása

vagy korlátozása, ezért a fenti korlátozás esetleg Önre nem vonatkozik.

9.

AZ USA KORMÁNYZATÁNAK VÁSÁRLÓI. A szoftver teljes mértékben magánköltségen készült.

Minden Szoftver kereskedelmi célú, számítógépen használt szoftvernek minősül az alkalmazható

HUWW

Végfelhasználói licencszerződés

197

background image

beszerzési szabályozásoknak megfelelően. Ennek megfelelően az US FAR 48 CFR 12.212 és a

DFAR 48 CFR 227.7202 jogszabályok szerint a Szoftver használata, másolása és közzététele az

USA Kormánya által vagy számára, illetve az USA Kormányának alvállalkozója számára esetén

az ebben a Végfelhasználói licencszerződésben leírt használati feltételek az irányadóak kivéve

azon rendelkezéseket, amelyek a kötelezően alkalmazandó szövetségi törvényekbe ütköznek.

10.

MEGFELELÉS AZ EXPORTÁLÁSSAL KAPCSOLATOS TÖRVÉNYEKNEK. Ön betartja az összes

törvényt, jogszabályt és szabályozást (i) a Szoftver exportálására vagy importálására

vonatkozóan vagy a (ii) Szoftver Használatára vonatkozó korlátozásokat, beleértve a nukleáris, a

vegyi vagy a biológiai fegyverekre vonatkozó törvényeket.

11.

A JOGOK FENNTARTÁSA. A HP és beszállítói minden jogot fenntartanak, amelyet ezen EULA

kifejezetten nem biztosít az Ön számára.

© 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

2009/04. vált.

198

B függelék: Szerviz és támogatás

HUWW