HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Tárgymutató

background image

Tárgymutató

Jelek és számok

1. tálca

beállítások 13

elakadások, megszüntetés 159

helye 5

kétoldalas nyomtatás 40

2. tálca

beállítások 13

elakadások, megszüntetés 160

kapacitás 5

2 tálca

helye 5

3. tálca

cikkszám 190

kapacitás 5

3 tálca

helye 5

A

ábrás papír, nyomtatás 12

adagolótálca

feltöltés 61

helye 5

adathordozó

alapértelmezett beállítások 13

adatok

fizikai 204

A HP csalásokkal foglalkozó

webhelye 70

AirPrint 36, 42

a készülék

telepítése vezetékes

hálózatokra 47

akusztikai adatok 204

alapértelmezések, visszaállítás

141

alapértelmezett értékek

visszaállítása 18

állandó erőforrások 135

állapot

HP Utility, Mac 35

kellékek, jelentés nyomtatása

11, 124

álló tájolás

kijelölés, Windows 100

alváskésleltetés

engedélyezés 127

tiltás 127

Anyagbiztonsági adatlap (Material

Safety Data Sheet – MSDS) 210

anyagkorlátozások 209

archív beállítás 18

A Szín lap beállításai 40

a termék csomagolása 201

a termék szállítása 201

átfedés 120

automatikus átmenet, beállítás 19

B

be-/kikapcsoló 5

beágyazott webszerver (EWS)

funkciók 125

beállítás

IP-cím 31

beállítások

alapértékek visszaállítása 18

fontossági sorrend 25, 33

gyári beállítások, visszaállítás

141

hálózati jelentés 11, 124

illesztőprogram előzetes

beállításai (Mac) 38

illesztőprogramok 25

illesztőprogramok (Mac) 34

Rendszerbeállítás menü 13

beégetőmű

elakadások, megszüntetés 161

Beépített webszerver (EWS)

jelszó hozzárendelése 126

betűkészletek

állandó erőforrások 135

Courier beállítások 17

DIMM-ek, telepítés 129

betűtípusok

listák, nyomtatás 11, 124

biztonságtechnikai nyilatkozatok

216, 217

borítólapok

nyomtatás különböző papírra

(Windows) 109

C

címkék

nyomtatás (Windows) 106

Courier betűkészlet beállítás 17

CS

csalásokkal foglalkozó webhely

70

csatlakoztatás vezeték nélküli

hálózathoz 48

csatlakoztathatóság

problémák megoldása 177

USB 46

csere

nyomtatókazetta 71

D

DIMM-ek

telepítés 129

telepítés ellenőrzése 134

dokumentumadagoló

helye 5

dokumentumkonvenciók iii

HUWW

Tárgymutató

223

background image

dokumentumok átméretezése

Macintosh 37

Windows 111

dokumentumok méretének

beállítása

Windows 111

dokumentumok méretezése

Macintosh 37

E

egyedi méretű papírbeállítások

Macintosh 37

egyedi nyomtatási beállítások

(Windows) 90

elakadások

helyek 158

kimeneti tálca, megszüntetés

163

nyomkövetési szám 11, 124

okok 156

papírútvonal, megszüntetés

161

elektromos jellemzők 204

élettartama végi selejtezés 209

Élkiemelés 120

ellenőrzőlisták, nyomtatás 12

előnyomott papír

nyomtatás (Windows) 104

előzetes beállítások (Mac) 38

első oldal

nyomtatás különböző papírra

(Windows) 109

elülső ajtó, helye 5

Energia

fogyasztás 204

energiaellátás, elhelyezkedés 6

ePrint

engedélyezés vagy letiltás 10

erőforrás mentése 135

erőforrások mentése, memória

135

Európai Unió, hulladékelhelyezés

210

F

fax

gyári beállítások, visszaállítás

141

fedőlapok

nyomtatás (Mac) 38

fejléces

nyomtatás (Windows) 104

fekvő tájolás

kijelölés, Windows 100

festékkazetta

ajtajának kioldója, helye 5

festékkazetták

garancia 194

termékszámok 66, 190

festékkazetta-tartó ajtajának

kioldója, helye 5

figyelmeztetések iii

Finn lézer biztonsági nyilatkozat

217

fizikai adatok 204

fontos figyelmeztetések iii

fontossági sorrend, beállítások

25, 33

füzetek

létrehozás (Windows) 113

G

garancia

festékkazetták 194

license 196

GY

gyári alapbeállítások,

visszaállítás 18

gyári alapbeállítások

visszaállítása 141

gyári beállítások, visszaállítás

141

H

hálózat

jelszó, beállítás 51

jelszó, módosítás 51

kapcsolati-sebesség

beállítások 52

hálózati

beállítások, megtekintés 51

beállítások, módosítás 51

Hálózati konfig. menü 19

hálózati port

helye 6

mellékelt típus 6

hálózat kezelése 51

hálózatok

beállításjelentés 11, 124

beállítások 19

HP Web Jetadmin 126

konfigurációs oldal 11, 124

támogató modellek 2

hálózatok, vezetékes

a készülék telepítése 47

hamisított kellékek 70

használati oldal 124

használat oldal 11

hátsó ajtó, helye 6

hibaelhárítás

elakadások 156, 158

hálózati problémák 177

ismétlődő hibák 78, 173

kezelőpanel üzenetek 142

közvetlen csatlakoztatási

problémák 177

Mac-problémák 186

hibák

szoftver 184

hibák, ismétlődő 78, 173

hibaüzenetek, kezelőpanel 142

higanymentes termék 209

hordozó

egyedi méretű, Macintosh-

beállítások 37

HP beépített webszerver 28

HP Easy Color

használat 121

letiltás 121

HP ePrint

engedélyezés vagy letiltás 10

leírás 35

HP ePrint használata 103

HP szolgáltatások engedélyezése

103

HP Universal Print Driver

(univerzális nyomtató-

illesztőprogram) 24

HP Utility, Mac 34

HP Utility (nyomtatósegéd) 35

HP ügyfélszolgálat 200

HP Web JetAdmin 126

HP Web Services menü 10

hullámosodás, papír

beállítások 18

I

illesztőportok

mellékelt típusok 6

224

Tárgymutató

HUWW

background image

illesztőprogramok

beállítások 25

beállítások (Mac) 38

beállítások (Windows) 89

beállítások módosítása (Mac)

34

beállítások módosítása

(Windows) 25

előzetes beállítások (Mac) 38

használati oldal 11, 124

papírtípusok és -méretek

módosítása 55

támogatott (Windows) 22

univerzális 24

IP-cím

beállítás 31

lekérés 47

írásvetítő-fóliák

nyomtatás (Windows) 106

ismétlődő hibák, hibaelhárítás

78, 173

J

Japán VCCI nyilatkozat 216

jelentések

diagnosztika oldal

nyomtatása 11, 124

Jelentések menü 11

jellemzők

elektromos és akusztikai 204

jelölések, dokumentum iii

Jetadmin, HP Web 126

jótállás

készülék 192

K

Kanadai DOC-szabályozás 216

kapcsolati-sebesség beállítások

52

kazetták

garancia 194

kellékállapot oldal 11, 124

nyomtatás 76, 171

kellékek

állapot, megtekintés a HP Utility

(nyomtatósegéd)

segítségével 35

hamisított 70

nem a HP által gyártott 70

rendelés 189, 190

újrahasznosítás 69, 208

kellékek újrahasznosítása 69

képminőség

archív beállítás 18

megoldás 166

kétoldalas nyomtatás

beállítások (Windows) 95

Macintosh 40

kezdőlap

más papír használata 38

kezelőpanel

beállítások 25, 33

elhelyezkedés 5

Hálózati konfig. menü 19

HP Web Services menü 10

kijelző-kontraszt 15

menütérkép, nyomtatás 11,

124

nyelv 13

Szerviz menü 18

üzenetek, hibaelhárítás 142

üzenetek típusai 142

kijelző-kontraszt, beállítás 15

kimeneti tálca

elakadások, megszüntetés 163

helye 5

kimenet minősége

archív beállítás 18

konfigurációs oldal 11, 124

kontraszt

kijelző, kezelőpanel 15

Koreai nyilatkozat az

elektromágneses

összeférhetőségről (EMC) 217

környezetvédelmi jellemzők 4

Környezetvédelmi program 207

különleges papír

nyomtatás (Windows) 106

L

lapméretek

dokumentumok méretének

igazítása (Windows) 111

lapok száma 11, 124

laponkénti oldalszám 39

laponként több oldal 39

lekérés

IP-cím 47

lézer biztonsági nyilatkozatok

216, 217

licenc, szoftver 196

Linux 28

Linux szoftver 28

M

Mac

HP Utility 35

illesztőprogram beállításai 34,

38

papírtípusok és -méretek

módosítása 37

problémák, hibaelhárítás 186

szoftver eltávolítása 33

támogatott operációs

rendszerek 30

Macintosh

dokumentumok átméretezése

37

támogatás 200

Macintosh illesztőprogram

beállításai

egyedi méretű papír 37

vízjelek 38

Mac szoftver eltávolítása 33

másolatok

szám módosítása (Windows)

90

média

kezdőlap 38

laponkénti oldalszám 39

megfelelőségi nyilatkozat 212

megjegyzések iii

megoldás

hálózati problémák 177

közvetlen csatlakoztatási

problémák 177

mellékelt akkumulátorok 209

memória

állandó erőforrások 135

mellékelve 2

telepítés 129

telepítés ellenőrzése 134

termékszám 190

memóriachip, nyomtatókazetta

leírás 195

menü

Gyorsformák 12

HUWW

Tárgymutató

225

background image

menük, kezelőpanel

Hálózati konfig. 19

HP Web Services 10

menütérkép, nyomtatás 11,

124

Szerviz 18

menük, vezérlőpanel

Rendszerbeállítási 13

menük, vezérlőpult

Jelentések 11

méretek, hordozó

alapértelmezett, beállítás 13

méretek leírása, termék 204

minőség

archív beállítás 18

motor, tisztítás 136

műszaki támogatás

termék visszacsomagolása

201

N

nem a HP által gyártott kellékek

70

nem hamisított kellékek 70

notebook papír, nyomtatás 12

n-szeres nyomtatás 39

kijelölés (Windows) 98

NY

nyelv, kezelőpanel 13

nyomtatás

beállítások (Mac) 38

nyomtatási

beállítások (Windows) 89

nyomtatási feladat

törlés 88

nyomtatási hordozó

támogatott 56

nyomtatási minőség

archív beállítás 18

javítás 166

javítás (Windows) 94

nyomtatási minőség oldal

értelmezés 77, 172

nyomtatás 77, 172

nyomtatási rendszer szoftvere 21

nyomtatás mindkét oldalra

beállítások (Windows) 95

nyomtató-illesztőprogram

vezeték nélküli hálózat

beállítása 50

nyomtató-illesztőprogramok

választás 173

nyomtató-illesztőprogramok (Mac)

beállítások 38

beállítások módosítása 34

nyomtató-illesztőprogramok

(Windows)

beállítások 89

beállítások módosítása 25

támogatott 22

nyomtató-illesztőprogramok

megnyitása (Windows) 89

nyomtatókazetták

csere 71

memóriachipek 195

sérülések ellenőrzése 77, 172

nyomtatókazetták, hozzáférés 5

nyomtatópatronok

kellékállapot oldal 11, 124

nem HP által gyártott 70

tárolás 70

újrahasznosítás 69, 208

O

oldalak laponként

kijelölés (Windows) 98

oldalak percenként 2

on-line támogatás 200

Optikai karakterfelismerő (HP-UX)

program 28

P

papír

alapértelmezett beállítások 13

alapértelmezett méret

tálcához 64

borítók, különböző papír

használata 109

egyedi méretű, Macintosh-

beállítások 37

elakadások 156

első és utolsó oldal, különböző

papír használata 109

hullámosodási beállítások 18

kezdőlap 38

kiválasztása 168

laponkénti oldalszám 39

nyomtatás előnyomott fejléces

papírra vagy űrlapokra

(Windows) 104

támogatott méretek 56

papír, különleges

nyomtatás (Windows) 106

papír, rendelés 190

papírbehúzási problémák

megoldás 156

papír betöltése

adagolótálca 61

papírelakadások. Lásd: elakadások

papírméret

módosítás 55

papírméretek

egyedi kijelölése 94

kijelölés 94

papírtípus

módosítás 166

papírtípusok

kijelölés 95

módosítás 55

papírútvonal

elakadások, megszüntetés 161

parancsikonok (Windows)

használat 90

létrehozás 92

patronok

csere 71

kellékállapot oldal 11, 124

nem HP által gyártott 70

tárolás 70

újrahasznosítás 69, 208

PCL betűkészletlista 11, 124

PCL illesztőprogramok 22

PCL-illesztőprogramok

univerzális 24

portok

mellékelt típusok 6

problémamegoldás

lassú válasz 176

nincs válasz 175

PS betűkészletlista 11, 124

PS emulációs illesztőprogramok

22

R

rendelés

kellékek és tartozékok 190

Rendszerbeállítási menü 13

226

Tárgymutató

HUWW

background image

S

selejtezés, élettartam végi 209

Semleges szürkék 120

Solaris szoftver 28

súgó

nyomtatási beállítások

(Windows) 90

SZ

Szerviz menü 18

szervizoldal 11, 124

szín

beállítás 118

egyeztetés 122

Élkezelés 120

féltónus beállítások 120

kalibrálás 14

Semleges szürkék 120

színbeállítás, kalibrálás 169

színbeállítások

HP EasyColor (Windows) 121

megadás (Windows) 102

módosítás 167

színek

kinyomtatott és monitoron

megjelenő 122

színek illesztése 122

színes

szürkeárnyalatos nyomtatás

(Windows) 104

színes használat napló 11, 124

szín kalibrálása 14

szoftver

beállítások 25, 33

beépített webszerver 28

eltávolítás Windows rendszer

esetében 27

HP Utility 35

Mac eltávolítása 33

problémák 184

szoftverlicenc-szerződés 196

támogatott operációs

rendszerek 22, 30

telepítés, USB-kapcsolatok 46

telepítés, vezetékes hálózatok

48

Webhelyek 21

Windows 28

szoftverek

Linux 28

Solaris 28

UNIX 28

szoftver letöltése

nyomtatási rendszer 21

szolgáltatás

termék visszacsomagolása

201

szürkeárnyalatos

nyomtatás (Windows) 104

T

tájolás

kijelölés, Windows 100

Takarékos üzemmód beállítás 69,

127

tálca, kimeneti

elakadások, megszüntetés 163

helye 5

hosszabbítás Legal mérethez 5

tálcák

alapértelmezett papírméret 64

beállítások 13

elakadások, megszüntetés 160

hely 5

helye 5

kétoldalas nyomtatás 40

kijelölés (Windows) 95

mellékelve 2

támogatás

on-line 200

termék visszacsomagolása

201

támogatott operációs rendszerek

22, 30

támogatott papír 56

tápkapcsoló 5

tárolás

nyomtatópatronok 70

tartozékok

rendelés 189, 190

tartozékok rendelése

webhelyek 189

TCP/IP

beállítások 19

technikai támogatás

on-line 200

telepítés

szoftver, USB-kapcsolatok 46

szoftver, vezetékes hálózatok

48

termék visszacsomagolása 201

tippek iii

tisztítás 136

papírútvonal 169

több oldal egy lapra

nyomtatás (Windows) 98

törlés

nyomtatási feladat 88

tűzfal 48

U

újrahasznosítás 4, 208

HP nyomtatókellékek

visszajuttatása,

környezetvédelmi program

208

univerzális nyomtató-

illesztőprogram 24

UNIX 28

UNIX szoftver 28

USB

vezeték nélküli hálózat

konfigurálása 32, 49

USB-kábel, termékszám 190

USB-konfiguráció 46

USB-port

helye 6

mellékelt típus 6

sebességbeállítások 18

utolsó oldal

nyomtatás különböző papírra

(Windows) 109

Ü

ügyfélszolgálat

termék visszacsomagolása

201

ügyféltámogatás

on-line 200

üzenetek, kezelőpanel 142

űrlapok

nyomtatás (Windows) 104

V

vezérlőpult

Jelentések menü 11

Rendszerbeállítási menü 13

vezeték nélküli gomb

helye 5

HUWW

Tárgymutató

227

background image

vezeték nélküli hálózat

az illesztőprogram telepítése

50

konfigurálás USB-kábellel 32,

49

konfigurálás WPS

lehetőséggel 32, 49

vezeték nélküli hálózati kapcsolat

48

visszaállítás, alapértelmezett

értékek 18

vízjelek 38

hozzáadás (Windows) 113

W

Webes nyomtatás

HP ePrint 35

webhelyek

Anyagbiztonsági adatlap

(Material Safety Data Sheet;

MSDS) 210

hamisítványok jelentése 70

HP Web Jetadmin, letöltés

126

kellékek rendelése 189

Macintosh ügyféltámogatás

200

univerzális nyomtató-

illesztőprogram 24

ügyféltámogatás 200

Webhelyek 28

szoftver, letöltés 21

Windows

illesztőprogram beállítások 25

szoftverösszetevők 28

támogatott illesztőprogramok

22

támogatott operációs

rendszerek 22

univerzális nyomtató-

illesztőprogram 24

Windows rendszerű szoftverek

eltávolítása 27

Windows-szoftverek eltávolítása

27

WPS

vezeték nélküli hálózat

konfigurálása 32, 49

Z

zenei papír, nyomtatás 12

228

Tárgymutató

HUWW

background image
background image

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CE955-90993*

*CE955-90993*

CE955-90993