HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Mac жүйесі үшін қағаз түрінің параметрін өзгерту

background image

Mac жүйесі үшін қағаз түрінің параметрін өзгерту

1.

Бағдарламадағы Файл мəзірінен Басып шығару опциясын таңдаңыз

.

2.

Көшірмелер жəне беттер мəзіріндегі Қағаз параметрлерін орнату тармағын таңдаңыз

.

3.

Қағаз өлшемі ашылмалы тізімінен бір өлшемді таңдап

,

OK

түймешігін басыңыз

.

4.

Аяқтау мəзірін ашыңыз

.

5.

Медиа түрі ашылмалы тізімінен түрін таңдаңыз

.

6.

Басып шығару түймешігін басыңыз

.