HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Een systeemwachtwoord instellen

background image

Een systeemwachtwoord instellen

U kunt een wachtwoord voor het apparaat instellen, zodat onbevoegde gebruikers de

apparaatinstellingen niet kunnen wijzigen.

1.

Open de geïntegreerde webserver van HP door het IP-adres van het product op te geven in de

adresregel van een webbrowser.

2.

Klik op het tabblad Instellingen.

3.

Klik links in het venster op het menu Beveilig..

4.

Klik in het gebied Instellingen voor apparaatbeveiliging op de knop Configureer . . ..

124

Hoofdstuk 10 Beheer en onderhoud

NLWW

background image

5.

Typ in het gebied Apparaatwachtwoord het wachtwoord in het vak Nieuw wachtwoord

en typ het opnieuw in het vak Controleer het wachtwoord.

6.

Klik op de knop Toepassen. Noteer het wachtwoord en bewaar het op een veilige plaats.

NLWW

Functies voor apparaatbeveiliging

125