HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Geheugen-DIMM’s installeren

background image

om de menu's te openen.

2.

Open de volgende menu's:

Service

Archief afdr.

3.

Selecteer de optie Aan of Uit en druk vervolgens op de knop

OK

.

NLWW

Instellingen voor efficiënt gebruik

127

background image

Geheugen-DIMM's installeren

Het apparaat wordt geleverd met 128 MB intern RAM-geheugen. U kunt 256 MB aan extra geheugen

voor het apparaat installeren door een DIMM (dual inline memory module) toe te voegen. U kunt

bovendien een lettertype-DIMM installeren om karakters af te drukken (bijvoorbeeld Chinese karakters

of tekens van het Cyrillisch alfabet).

VOORZICHTIG:

Elektronische onderdelen kunnen worden beschadigd door statische elektriciteit.

Draag bij het hanteren van elektronische onderdelen een antistatische polsband of raak regelmatig het

oppervlak van de antistatische verpakking aan en raak vervolgens onbewerkt metaal op het apparaat

aan.

Geheugen-DIMM's installeren

1.

Schakel het product uit en koppel alle netsnoeren en interfacekabels los.

2.

Open de DIMM-klep aan de rechterzijde van het product.

3.

Verwijder de DIMM-klep.

128

Hoofdstuk 10 Beheer en onderhoud

NLWW

background image

4.

Om een DIMM te vervangen die momenteel is geïnstalleerd, schuift u de hendels aan weerszijden

van de DIMM-sleuf opzij, en vervolgens trekt u de DIMM schuin omhoog en uit de sleuf.

VOORZICHTIG:

Elektronische onderdelen kunnen worden beschadigd door statische

elektriciteit. Draag bij het hanteren van elektronische onderdelen een antistatische polsband of

raak regelmatig het oppervlak van de antistatische verpakking aan en raak vervolgens onbewerkt

metaal op het apparaat aan.

5.

Haal de nieuwe DIMM uit de antistatische verpakking en zoek de inkeping in de onderrand van

de DIMM.

NLWW

Geheugen-DIMM's installeren

129

background image

6.

Houd de DIMM aan de randen vast en breng de inkepingen op de DIMM onder een hoek op één

lijn met de DIMM-sleuf.

7.

Druk de DIMM omlaag tot beide nokken aangrijpen op de DIMM. Als de DIMM correct is

geplaatst zijn de metalen contacten niet zichtbaar.

OPMERKING:

Als u problemen hebt met het plaatsen van de DIMM, moet u ervoor zorgen dat

de inkeping in de onderrand van de DIMM in lijn ligt met het streepje op de sleuf. Als de DIMM

nog steeds niet kan worden geplaatst, controleert u of u het juiste type DIMM gebruikt.

130

Hoofdstuk 10 Beheer en onderhoud

NLWW

background image

8.

Plaats de DIMM-klep opnieuw.

9.

Sluit de DIMM-klep.

10.

Sluit het netsnoer en de USB- of netwerkkabel weer aan en zet het product aan.

NLWW

Geheugen-DIMM's installeren

131