HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Het product reinigen

background image

Het product reinigen

Tijdens het afdrukproces kunnen zich papier, tonerresten en stofdeeltjes ophopen in het product. Dit

kan na verloop van tijd problemen geven met de afdrukkwaliteit, bijvoorbeeld in de vorm van

tonervlekken of vegen. Dit product beschikt over een reinigingsmodus waarmee dergelijke problemen

kunnen worden opgelost en voorkomen.

1.

Druk op het bedieningspaneel op de knop

OK

om de menu's te openen.

2.

Open de volgende menu's:

Service

Reinigingspagina

3.

Plaat gewoon papier in lade 1 en druk vervolgens op de knop

OK

om het reinigingsproces te

starten. Wacht tot het proces is voltooid. Gooi de afgedrukte pagina weg.

OPMERKING:

Op modellen zonder automatische duplexeenheid wordt eerst de eerste zijde

afgedrukt en wordt u vervolgens gevraagd de pagina uit de uitvoerlade te verwijderen en in

dezelfde richting opnieuw in lade 1 te plaatsen.