HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - De Autom. uitschakelen instellen

background image

De Autom. uitschakelen instellen

1.

Druk op het bedieningspaneel op de knop

OK

om de menu's te openen.

2.

Open de volgende menu's:

Systeeminst.

Energie-instellingen

Autom. uitschakelen

Uitschakelvertraging

3.

Selecteer de tijd voor de uitschakelvertraging.

OPMERKING:

De standaardwaarde is 30 minuten.

4.

Het apparaat wordt automatisch weer geactiveerd vanuit de automatische uitschakeling wanneer

het taken ontvangt of wanneer u op een knop drukt op het bedieningspaneel. U kunt de

gebeurtenissen aanpassen die ervoor zorgen dat het apparaat weer wordt geactiveerd. Open de

volgende menu's:

Systeeminst.

Energie-instellingen

Autom. uitschakelen

Activeringsgebeurtenissen

Als u een activeringsgebeurtenis wilt uitschakelen, selecteert u de gebeurtenis en vervolgens de

optie Nee.