HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Slaapstand instellen

background image

Slaapstand instellen

1.

Druk op het bedieningspaneel op de knop

OK

om de menu's te openen.

2.

Open de volgende menu's:

Systeeminst.

Energie-instellingen

Sluimervertraging

3.

Selecteer de tijd voor de vertraging en druk vervolgens op de knop

OK

.

OPMERKING:

De standaardwaarde is 15 minuten.

126

Hoofdstuk 10 Beheer en onderhoud

NLWW