HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Watermerken gebruiken op de Mac

background image

Watermerken gebruiken op de Mac

1.

Klik in het menu Bestand op de optie Afdrukken.

2.

Open het menu Watermerken.

3.

Selecteer in het menu Modus het soort watermerk dat u wilt gebruiken. Selecteer de optie

Watermerk als u een halftransparant bericht wilt afdrukken. Selecteer de optie Overlay als u

een bericht wilt afdrukken dat niet transparant is.

38

Hoofdstuk 4 Het apparaat gebruiken met Mac

NLWW

background image

4.

Selecteer in het menu Pagina's of u het watermerk wilt afdrukken op alle pagina's of alleen op

de eerste pagina.

5.

Selecteer in het menu Tekst een van de standaardberichten of selecteer de optie Aangepast en

typ in het vak een nieuw bericht.

6.

Selecteer opties voor de overige instellingen.