HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Prioriteit voor afdrukinstellingen voor Mac

background image

Prioriteit voor afdrukinstellingen voor Mac

Wijzigingen die u in de afdrukinstellingen aanbrengt, hebben prioriteit afhankelijk van waar de

wijzigingen zijn aangebracht:

OPMERKING:

Namen van opdrachten en dialoogvensters kunnen variëren afhankelijk van het

programma dat u gebruikt.

Dialoogvenster Pagina-instelling: klik op Pagina-instelling of op een vergelijkbare

opdracht op het menu Archief van het programma waarin u werkt om dit dialoogvenster te

openen. Instellingen die u hier wijzigt, kunnen instellingen die u ergens anders hebt gewijzigd

vervangen.

Dialoogvenster Afdrukken. Het dialoogvenster wordt geopend wanneer u klikt op

Afdrukken, Afdrukinstelling of een vergelijkbare opdracht in het menu Bestand van het

programma waarin u werkt. Instellingen die in het dialoogvenster Afdrukken worden gewijzigd

hebben een lagere prioriteit en doen wijzigingen in het dialoogvenster Pagina-instelling niet

teniet.

Standaardinstellingen in de printerdriver. Met de standaardinstellingen in de printerdriver

worden de instellingen voor alle afdruktaken bepaald, tenzij de instellingen worden gewijzigd in

NLWW

Software voor Mac

33

background image

een van de dialoogvensters Pagina-instelling, Afdrukken en Eigenschappen voor

printer, zoals hierboven beschreven.

Instellingen op het bedieningspaneel van de printer. De instellingen die op het

bedieningspaneel worden gewijzigd, hebben een lagere prioriteit dan instellingen die elders

worden gewijzigd.