HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - De software voor een draadloos apparaat installeren dat momenteel op het netwerk is aangesloten

background image

De software voor een draadloos apparaat installeren dat momenteel op het
netwerk is aangesloten

Als het apparaat al een IP-adres op een draadloos netwerk heeft en u apparaatsoftware wilt installeren

op een computer, dient u de volgende stappen uit te voeren.

1.

Druk vanaf het bedieningspaneel een configuratiepagina af om het IP-adres van het apparaat te

verkrijgen.

2.

Installeer de software vanaf de cd.

3.

Volg de instructies op het scherm op.

4.

Selecteer wanneer u daarom wordt gevraagd de optie Verbinding maken via een

draadloos netwerk en klik vervolgens op de knop Volgende.

5.

Selecteer in de lijst met beschikbare printers de printer met het juiste IP-adres.

48

Hoofdstuk 5 Het product verbinden met Windows

NLWW