HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Het apparaat met een USB-kabel aansluiten op een draadloos netwerk

background image

Het apparaat met een USB-kabel aansluiten op een draadloos netwerk

Als uw draadloze router WiFi-Protected Setup (WPS) niet ondersteunt, kunt u deze methode gebruiken

om het apparaat te verbinden met een draadloos netwerk. Het instellen van een draadloze verbinding

NLWW

Aansluiten op een netwerk met Windows

47

background image

is eenvoudiger wanneer u een USB-kabel gebruikt om de instellingen over te brengen. Als de installatie

is voltooid, kunt u de USB-kabel loskoppelen en de draadloze verbinding gebruiken.

1.

Plaats de software-cd in de cd-lade van de computer.

2.

Volg de instructies op het scherm op. Selecteer de optie Verbinding maken via een

draadloos netwerk wanneer u hierom wordt gevraagd. Sluit de USB-kabel aan op het

apparaat wanneer u hierom wordt gevraagd.

VOORZICHTIG:

Sluit de USB-kabel pas aan als u hierom wordt gevraagd.

3.

Als de installatie is voltooid, drukt u een configuratiepagina af om te controleren of het apparaat

een SSID-naam heeft.

4.

Als de installatie is voltooid, kunt u de USB-kabel loskoppelen.