HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Index

background image

Index

A

aangepaste afdrukinstellingen

(Windows) 90

aangepast papierformaat,

instellingen

Macintosh 37

aansluiten op een draadloos

netwerk 46

aantal pagina's 11, 122

aan-uitknop 5

aan-uitschakelaar 5

accessoires

bestellen 185, 186

accessoirestatuspagina 11, 122

achterklep, lokaliseren 6

afdrukken

instellingen (Mac) 38

instellingen (Windows) 89

afdrukken op beide zijden

instellingen (Windows) 95

afdrukkwaliteit

archiefinstelling 18

oplossen 163

verbeteren 163

verbeteren (Windows) 94

afdrukkwaliteitspagina

afdrukken 77, 169

interpreteren 77, 169

afdrukmateriaal

eerste pagina 38

ondersteund 56

pagina's per vel 39

standaardinstellingen 13

afdrukmotor, reinigen 134

afdrukstand

selecteren, Windows 100

afdruksysteem, software 21

afdruktaak

annuleren 88

afmetingen, productspecificaties

200

afvalverwerking, einde van

levensduur 205

AirPrint 36, 41

annuleren

afdruktaak 88

Antifraudewebsite van HP 70

antivervalsingsbenodigdheden 70

archiefinstelling 18

automatische crossover, instellen

19

B

bak, uitvoer

locatie 5

storingen verhelpen 160

verlengstuk voor Legal 5

bedieningspaneel

berichten, problemen

oplossen 140

displaycontrast 15

HP webservices menu 10

instellingen 25, 33

lokaliseren 5

menu Rapporten 11

menuschema afdrukken 11,

122

menu Service 18

Netwerkconfig. menu 19

soorten berichten 140

Systeeminstellingen, menu 13

taal 13

beeldkwaliteit

archiefinstelling 18

benodigdheden

bestellen 185, 186

niet van HP 70

recyclen 69, 204

status, weergeven met

HP Utility 35

vervalste 70

benodigdheden bestellen

websites 185

benodigdheden niet van HP 70

berichten, bedieningspaneel 140

bestellen

benodigdheden en

accessoires 186

besturingssystemen, ondersteund

22, 30

briefpapier

afdrukken (Windows) 104

brochures

maken (Windows) 113

bronnen opslaan 133

C

Canadese DOC-voorschriften 212

cartridgeklep, ontgrendeling,

locatie 5

cartridges

garantie 190

niet van HP 70

opslag 70

pagina status benodigdheden

11, 122

recyclen 69, 204

vervangen 71

checklists, afdrukken 12

configuratiepagina 11, 122

configureren

IP-adres 31

conformiteitsverklaring 208

connectiviteit

problemen oplossen 174

USB 44

NLWW

Index

219

background image

contrast

display, bedieningspaneel 15

Courier, instellingen lettertype 17

D

DIMM's

installatie controleren 133

installeren 128

displaycontrast, instelling 15

document, symbolen iii

documenten schalen

Macintosh 37

documentinvoer

locatie 5

downloaden, software

afdruksysteem 21

draadloos netwerk

configureren met USB 32, 47

configureren met WPS 32, 47

driver installeren 48

draadloos netwerk, aansluiting

46

drivers

gebruikspagina 11, 122

instellingen 25

instellingen (Mac) 38

instellingen (Windows) 89

instellingen wijzigen (Mac) 34

instellingen wijzigen

(Windows) 25

ondersteunde (Windows) 22

papiersoorten en -formaten

wijzigen 55

universeel 24

voorinstellingen (Mac) 38

dubbelzijdig afdrukken

instellingen (Windows) 95

dubbelzijdig afdrukken (duplex)

Mac 39

duplex afdrukken (dubbelzijdig)

instellingen (Windows) 95

E

EconoMode-ininstellingen 69,

126

eerste pagina

ander papier gebruiken 38

op ander papier afdrukken

(Windows) 109

ePrint

in- of uitschakelen 10

etiketten

afdrukken (Windows) 106

Europese Unie, afvalverwerking

206

exemplaren

aantal wijzigen (Windows) 90

F

fabrieksinstellingen herstellen 18

fabrieksinstellingen terugzetten

139

fax

fabrieksinstellingen

terugzetten 139

Finse verklaring ten aanzien van

laserveiligheid 213

firewall 46

formaat van documenten wijzigen

Windows 111

formaten, afdrukmateriaal

standaard instellen 13

formulieren

afdrukken (Windows) 104

foutberichten, bedieningspaneel

140

fouten

software 180

fraudewebsite 70

fuser

storingen, verhelpen 158

fysieke specificaties 200

G

garantie

licentie 192

printcartridges 190

product 188

gebruikspagina 11, 122

geheugen

installatie controleren 133

installeren 128

meegeleverd 2

onderdeelnummer 186

permanente bronnen 133

geheugenchip, printcartridge

beschrijving 191

geïntegreerde webserver (EWS)

functies 123

wachtwoorden toewijzen 124

geïntegreerde webserver van HP

28

geleverde batterijen 205

geluidsspecificaties 200

grafiekpapier, afdrukken 12

grijswaarden

afdrukken (Windows) 104

H

help

afdrukopties (Windows) 90

herhaalde fouten, problemen

oplossen 78, 170

HP EasyColor

gebruiken 119

uitschakelen 119

HP ePrint

in- of uitschakelen 10

omschrijving 35

HP ePrint, gebruiken 103

HP-klantondersteuning 196

HP Universal Print Driver 24

HP Utility 35

HP Utility, Mac 34

HP-UX-software 28

HP Web Jetadmin 124

HP-webservices, inschakelen 103

I

installatie ongedaan maken, Mac-

software 33

installatie van Windows-software

ongedaan maken 27

installeren

apparaat op bekabeld

netwerk 45

software, bekabeld netwerk

46

software, USB-verbindingen

44

instellingen

drivers 25

drivers (Mac) 34

fabrieksinstellingen

terugzetten 139

netwerkrapport 11, 122

prioriteit 25, 33

220

Index

NLWW

background image

standaardinstellingen

herstellen 18

Systeeminstellingen, menu 13

voorinstellingen in driver

(Mac) 38

instellingen tabblad Kleur 40

interfacepoorten

beschikbare typen 6

invoerlade

locatie 5

vullen 61

IP-adres

configureren 31

verkrijgen 45

J

Jetadmin, HP Web 124

K

kalibreren, kleur 14

klantenondersteuning

opnieuw verpakken van

product 197

klantondersteuning

online 196

kleur

aanpassing 116

afdrukken in grijstinten

(Windows) 104

halftoonopties 118

kalibreren 14

neutrale grijstinten 118

overeenstemmen 120

randenbeheer 118

kleuren

afdruk vs. beeldscherm 120

kleurinstellingen

aanpassen 164

kleuropties

instellen (Windows) 101

Kleuropties

HP EasyColor (Windows) 119

kleuruitlijning, kalibreren 166

knop voor draadloze functie

locatie 5

koppelingssnelheid, instellingen

51

Koreaanse EMC-verklaring 213

kwaliteit

archiefinstelling 18

kwikvrij product 205

L

laatste pagina

op ander papier afdrukken

(Windows) 109

lade 1

dubbelzijdig afdrukken 39

instellingen 13

locatie 5

storingen verhelpen 156

lade 2

capaciteit 5

instellingen 13

locatie 5

storingen verhelpen 157

lade 3

artikelnummer 186

capaciteit 5

locatie 5

laden

dubbelzijdig afdrukken 39

instellingen 13

locatie 5

meegeleverde 2

selecteren (Windows) 95

standaardpapierformaat 64

storingen, verhelpen 157

lettertypen

DIMM's, installeren 128

instellingen voor Courier 17

lijsten, afdrukken 11, 122

permanente bronnen 133

licentie, software 192

liggend, afdrukstand

selecteren, Windows 100

Linux 28

Linux-software 28

log kleurgebruik 11, 122

M

Mac

driverinstellingen 34, 38

HP Utility 35

ondersteunde

besturingssystemen 30

papiersoorten en -formaten

wijzigen 37

problemen, oplossen 182

software verwijderen 33

Macintosh

documentformaat wijzigen 37

ondersteuning 196

Macintosh-driverinstellingen

aangepast papierformaat 37

watermerken 38

materiaalbeperkingen 205

Material Safety Data Sheet (MSDS,

chemiekaart) 206

media

aangepast formaat, Macintosh-

instellingen 37

meerdere pagina's per vel 39

menu

Snelformulieren 12

menu's, bedieningspaneel

HP webservices 10

Netwerkconfig. 19

Rapporten 11

schema afdrukken 11, 122

Service 18

Systeeminstellingen 13

Menu HP webservices 10

milieuvriendelijke functies 4

milieuvriendelijke producten 203

muziekpapier, afdrukken 12

N

netwerk

instellingen, weergeven 49

instellingen, wijzigen 49

instellingen

verbindingssnelheid 51

wachtwoord instellen 49

wachtwoord wijzigen 49

netwerk beheren 49

Netwerkconfig. menu 19

netwerken

configuratiepagina 11, 122

HP Web Jetadmin 124

instellingen 19

instellingenrapport 11, 122

ondersteunende modellen 2

netwerken, bekabeld

installeren van apparaat 45

netwerkpoort

beschikbaar type 6

locatie 6

neutrale grijstinten 118

n op een vel afdrukken 39

NLWW

Index

221

background image

notebookpapier, afdrukken 12

n per vel afdrukken

selecteren (Windows) 98

O

omkrullen, papier

instellingen 18

ondersteunde papiersoorten 56

ondersteuning

online 196

opnieuw verpakken van

product 197

online ondersteuning 196

onvolkomenheden, repeterende

78, 170

openen van printerdrivers

(Windows) 89

oplossen

Mac problemen 182

netwerkproblemen 174

problemen met rechtstreekse

verbindingen 174

opmerking iii

opslaan

printcartridges 70

opslaan van geheugenbronnen

133

overeenstemmen, kleuren 120

overlapping 118

P

pagina's per minuut 2

pagina's per vel 39

afdrukken (Windows) 98

selecteren (Windows) 98

paginaformaten

schaal van documenten

aanpassen (Windows) 111

papier

aangepast formaat, Macintosh-

instellingen 37

afdrukken op voorbedrukt

briefpapier of voorbedrukte

formulieren (Windows) 104

eerste en laatste pagina, ander

papier gebruiken 109

eerste pagina 38

omkrulinstellingen 18

omslagbladen, ander papier

gebruiken 109

ondersteunde formaten 56

pagina's per vel 39

selecteren 165

standaardformaat voor lade

64

standaardinstellingen 13

storingen 153

papier, bestellen 186

papier, speciaal

afdrukken (Windows) 106

papierbaan

storingen, verhelpen 158

papierformaat

wijzigen 55

papierformaten

aangepast, selecteren 94

selecteren 94

papierinvoer, problemen

oplossen 153

papier plaatsen

invoerlade 61

papiersoort

wijzigen 163

papiersoorten

selecteren 95

wijzigen 55

papierstoringen

locaties 155

PCL-drivers 22

universeel 24

PCL-lettertypen 11, 122

permanente bronnen 133

poorten

beschikbare typen 6

printcartridges

controleren op

beschadigingen 77, 169

garantie 190

geheugenchips 191

niet van HP 70

onderdeelnummers 66, 186

ontgrendeling klep, locatie 5

opslag 70

pagina status benodigdheden

11, 122

recyclen 69, 204

vervangen 71

printcartridges, toegang 5

printerdriver

draadloos netwerk

configureren 48

printerdrivers

kiezen 170

printerdrivers (Mac)

instellingen 38

instellingen wijzigen 34

printerdrivers (Windows)

instellingen 89

instellingen wijzigen 25

ondersteund 22

prioriteit, instellingen 25, 33

problemen oplossen

berichten op

bedieningspaneel 140

geen reactie 172

herhaalde fouten 78, 170

netwerkproblemen 174

problemen met rechtstreekse

verbindingen 174

storingen 153, 155

trage reactie 173

PS-emulatiedrivers 22

PS-lettertypen 11, 122

R

Randenbeheer 118

rapporten

kwaliteitspagina afdrukken

11, 122

Rapporten, menu 11

recyclen 204

recycling 4

programma van HP voor

retourneren en recyclen van

afdrukbenodigdheden 204

recycling van benodigdheden 69

reinigen 134

papierbaan 166

S

schalen van documenten

Windows 111

service

opnieuw verpakken van

product 197

Service, menu 18

servicepagina 11, 122

222

Index

NLWW

background image

sluimervertraging

inschakelen 126

uitschakelen 126

snelkoppelingen (Windows)

gebruiken 90

maken 92

software

geïntegreerde webserver 28

HP Utility 35

installeren, bekabeld netwerk

46

installeren, USB-verbindingen

44

instellingen 25, 33

licentieovereenkomst software

192

Linux 28

ondersteunde

besturingssystemen 22, 30

problemen 180

Solaris 28

UNIX 28

verwijderen van Mac 33

verwijderen voor Windows 27

websites 21

Windows 28

Solaris-software 28

speciaal papier

afdrukken (Windows) 106

specificaties

fysiek 200

stroomvoorziening en geluid

200

staand, afdrukstand

selecteren, Windows 100

standaardinstellingen herstellen

18, 139

status

benodigdheden, rapport

afdrukken 11, 122

HP Utility, Mac 35

statuspagina benodigdheden

afdrukken 76, 168

storingen

aantal bijhouden 11, 122

oorzaken van 153

papierbaan, verhelpen 158

uitvoerbak, verhelpen 160

stroom

verbruik van 200

stroomvoorzieningsspecificaties

200

symbolen, document iii

Systeeminstellingen, menu 13

T

taal, bedieningspaneel 13

TCP/IP

instellingen 19

technische ondersteuning

online 196

opnieuw verpakken van

product 197

terugzetten van

fabrieksinstellingen 139

tip iii

tonercartridges. Zie printcartridges

transparanten

afdrukken (Windows) 106

U

uitvoerbak

locatie 5

storingen verhelpen 160

uitvoerkwaliteit

archiefinstelling 18

universele printdriver 24

UNIX 28

UNIX-software 28

USB

draadloos netwerk

configureren 32, 47

USB-configuratie 44

USB-kabel, artikelnummer 186

USB-poort

beschikbaar type 6

locatie 6

snelheidsinstellingen 18

V

VCCI-verklaring voor Japan 212

veiligheidsverklaringen 212, 213

verklaring ten aanzien van

laserveiligheid 212, 213

verkrijgen

IP-adres 45

verpakken, opnieuw, product 197

verpakken van product 197

vervalste benodigdheden 70

vervangen

printcartridge 71

verwerken, einde van levensduur

205

verwijderen, Mac-software 33

verwijderen, Windows-software

27

verzenden van product 197

voedingsaansluiting, lokaliseren 6

voorbedrukt papier

afdrukken (Windows) 104

voorbladen

afdrukken (Mac) 38

op ander papier afdrukken

(Windows) 109

voorinstellingen (Mac) 38

voorklep, locatie 5

voorzichtig iii

W

waarschuwing iii

watermerken 38

toevoegen (Windows) 112

Web-printing

HP ePrint 35

websites 28

bestellen, benodigdheden 185

fraudemeldingen 70

HP Web Jetadmin,

downloaden 124

klantondersteuning 196

Macintosh klantondersteuning

196

Material Safety Data Sheet

(MSDS) 206

software, downloaden 21

universele printdriver 24

wijzigen, documentformaat

Macintosh 37

Windows

driverinstellingen 25

ondersteunde

besturingssystemen 22

ondersteunde drivers 22

softwareonderdelen 28

universele printdriver 24

WPS

draadloos netwerk

configureren 32, 47

NLWW

Index

223

background image

224

Index

NLWW

background image
background image

© 2014 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

*CE955-91001*

*CE955-91001*

CE955-91001