HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Layout bedieningspaneel

background image

Interfaceaansluitingen

1

Netwerkpoort (boven)

2

USB-poort (onder)

6

Hoofdstuk 1 Informatie over het apparaat

NLWW

background image

Locatie van serienummer en modelnummer

Het etiket met het serienummer en het apparaatmodelnummer bevindt zich aan de achterzijde van de

voorklep.

NLWW

Productaanzichten

7

background image

Layout bedieningspaneel

1

Display van het bedieningspaneel: Het display verschaft informatie over het apparaat. Gebruik de menu's op het display
om apparaatinstellingen vast te leggen.

2

Knop Pijl terug : druk op deze knop voor de volgende handelingen:

De menu's van het bedieningspaneel verlaten.

Terugkeren naar een vorig menu in een lijst met submenu's.

Terugkeren naar een vorig menu-item in een lijst met submenu's (zonder wijzigingen in het menu-item op te slaan).

3

Knop Pijl naar links : druk op deze knop om door de menu's te bladeren of om een waarde op het display te verlagen.

4

Knop

OK

: druk op

OK

voor de volgende handelingen:

De menu's van het bedieningspaneel openen.

Een op het display van het bedieningspaneel weergegeven submenu openen.

Een menu-item selecteren.

Bepaalde fouten wissen.

Een afdruktaak starten als er een prompt op het bedieningspaneel staat (bijvoorbeeld als het bericht [OK] voor
doorgaan.
wordt weergegeven op het display van het bedieningspaneel).

5

Knop Pijl naar rechts : druk op deze knop om door de menu's te bladeren of om een waarde op het display te
verhogen.

6

Knop Annuleren : druk op deze knop om een afdruktaak te annuleren als het waarschuwingslampje knippert, of om
de menu's van het bedieningspaneel te sluiten.

7

Klaar-lampje (groen): Het Klaar-lampje brandt als het apparaat gereed is om af te drukken. Het lampje knippert wanneer
het apparaat afdrukgegevens ontvangt of zich in de sluimermodus bevindt.

8

Waarschuwing-lampje (oranje): Het Waarschuwing-lampje knippert als tussenkomst van de gebruiker vereist is.

8

Hoofdstuk 1 Informatie over het apparaat

NLWW