HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Menu Netwerkinstellingen

background image

Menu Netwerkinstellingen

Gebruik dit menu om de netwerkconfiguratie-instellingen van het product vast te leggen. Items met een

sterretje (*) zijn de standaardinstellingen.

Menu-item

Submenu-item

Omschrijving

Menu Draadloos (alleen draadloze
apparaten)

OPMERKING:

U kunt dit menu ook

openen door op de knop Draadloos

op de voorzijde van het apparaat

te drukken.

Afdrukken naar WiFi

Hier vindt u de Wi-Fi Direct-naam van het apparaat,
waarmee u via andere draadloze apparaten die het Wi-Fi
Direct-protocol ondersteunen toegang hebt tot het
apparaat.

WPS-instellingen

Indien uw draadloze router deze functie ondersteunt, kunt
u deze methode gebruiken om het apparaat in een
draadloos netwerk te installeren. Dit is de eenvoudigste
methode.

Netwerktest

Test het draadloze netwerk en drukt een rapport met de
resultaten af.

Draadloos aan/uit

Hiermee schakelt u de draadloze netwerkfunctie in of uit.

TCP/IP-configuratie

Automatisch*

Handmatig

Selecteer de optie Automatisch om alle TCP/IP-
instellingen automatisch te configureren.

Selecteer de optie Handmatig om het IP-adres, het
subnetmasker en de standaardgateway handmatig te
configureren.

Auto-crossover

Aan*

Uit

Hiermee schakelt u het gebruik van een standaard
10/100-netwerkkabel in of uit wanneer het apparaat
rechtstreeks met een computer is verbonden.

Netwerkservices

IPv4

IPv6

De IPv4- en IPv6-protocollen in- of uitschakelen. Standaard
is elk protocol ingeschakeld.

IP-adres weergeven

Nee

Ja*

Nee: Het IP-adres van het apparaat wordt niet
weergegeven op het display van het bedieningspaneel.

Ja: Het IP-adres van het apparaat wordt weergegeven op
het display van het bedieningspaneel.

Verbindingssnelh.

Automatisch*

10T Vol

10T Half

100TX Vol

100TX Half

De koppelingssnelheid handmatig instellen, indien nodig.

Als de koppelingssnelheid is ingesteld, wordt het apparaat
automatisch opnieuw opgestart.

NLWW

Menu Netwerkinstellingen

19

background image

Menu-item

Submenu-item

Omschrijving

Https geforceerd

Nee*

Ja

Hiermee stelt u het apparaat zodanig in dat het alleen kan
communiceren met websites die het protocol https
(hypertext transfer protocol secure) gebruiken.

Standaardwaarden

Hiermee herstelt u de standaardwaarden voor de
netwerkconfiguratie-instellingen.

20

Hoofdstuk 2 Menu's van het bedieningspaneel

NLWW