HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Menu Systeeminst.

background image

Menu Systeeminst.

In de volgende tabel zijn de items met een sterretje (*) de standaardinstellingen.

Menu-item

Submenu-item

Submenu-item

Submenu-item

Omschrijving

Taal

Selecteer de taal voor de berichten op het
display van het bedieningspaneel en de
apparaatrapporten.

Papierinstell.

St.
Papierformaat

Letter

A4

Legal

Selecteer het formaat voor het afdrukken van
interne rapporten of voor afdruktaken waarvoor
geen formaat is gespecificeerd.

St. Papiersoort

Er wordt een lijst
met beschikbare
papiersoorten
weergegeven.

Selecteer de papiersoort voor het afdrukken van
interne rapporten of voor afdruktaken waarvoor
geen papiersoort is opgegeven.

Lade 1

Papiersoort

Papierformaat

Selecteer het standaardformaat en de
standaardsoort voor lade 1 in de lijst van
beschikbare formaten en soorten.

Lade 2

Papiersoort

Papierformaat

Selecteer het standaardformaat en de
standaardsoort voor lade 2 in de lijst met
beschikbare formaten en soorten.

Actie na pap. op Blijf wachten*

Annuleren

Negeren

Selecteer hoe u wilt dat het product reageert als
voor een afdruktaak een formaat of soort
afdrukmateriaal is vereist dat niet beschikbaar is
of als de opgegeven lade leeg is.

Selecteer Blijf wachten als u wilt dat het
apparaat wacht tot u het juiste papier hebt
geplaatst en op de knop

OK

hebt gedrukt. Dit is

de standaardinstelling.

Selecteer de optie Negeren om op een ander
formaat of andere soort af te drukken na een
opgegeven vertraging.

Selecteer de optie Annuleren om de
afdruktaak automatisch te annuleren na een
opgegeven vertraging.

Als u de optie Negeren of Annuleren
selecteert, wordt u gevraagd om op het
bedieningspaneel het aantal seconden voor de
vertraging in te stellen. Gebruik de pijlknoppen
om het aantal seconden te verhogen of te
verlagen.

NLWW

Menu Systeeminst.

13

background image

Menu-item

Submenu-item

Submenu-item

Submenu-item

Omschrijving

Afdrukkwaliteit

Kleur kalibreren

Na inschakelen

Nu kalibreren

Na inschakelen: Selecteer hoe lang na het
inschakelen het product moet worden
gekalibreerd. De standaardinstelling is 15
minuten
.

Nu kalibreren: Hiermee voert het product
onmiddellijk een kalibratie uit. Als het product
met een taak bezig is, vindt de kalibratie plaats
nadat de taak is voltooid. Als er een foutbericht
wordt weergegeven, moet dit eerst worden
gesloten.

Uitlijning
aanpassen

Testpagina
afdrukken

Met dit menu verplaatst u de kantlijn om
afbeeldingen van boven naar beneden en van
links naar rechts op de pagina te centreren. Druk
een testpagina af voordat u deze waarden
aanpast. De testpagina bevat
uitlijningshulplijnen in de X- en Y-richting zodat u
kunt bepalen welke aanpassingen nodig zijn.

Lade <X>
aanpassen

X1 verschuiven

X2 verschuiven

Y-verschuiving

Gebruik de instelling X1 verschuiven om het
paginabeeld horizontaal te centreren op een
enkelzijdige pagina of op de tweede bladzijde
van een dubbelzijdige pagina.

Gebruik de instelling X2 verschuiven om het
paginabeeld horizontaal te centreren op de
eerste bladzijde van een dubbelzijdige pagina.

Gebruik de instelling Y-verschuiving om het
paginabeeld verticaal te centreren.

Energie-
instellingen

Sluimer-
vertraging

15 minuten*

30 minuten

1 uur

2 uur

Uit

1 minuut

Hiermee stelt u de printer zodanig in dat deze
naar de sluimermodus gaat na een bepaalde
periode van inactiviteit. Het apparaat verlaat de
sluimermodus automatisch als u een afdruktaak
naar het apparaat stuurt of op een knop op het
bedieningspaneel drukt.

OPMERKING:

De standaardtijd voor

Sluimervertraging is 15 minuten.

Autom.
uitschakelen

Uitschakelvertra
ging

30 minuten*

1 uur

2 uur

4 uur

8 uur

24 uur

Nooit

Selecteer na hoeveel tijd het apparaat
automatisch moet worden uitgeschakeld.

OPMERKING:

De standaardtijd voor

Uitschakelvertraging is 30 minuten.

14

Hoofdstuk 2 Menu's van het bedieningspaneel

NLWW

background image

Menu-item

Submenu-item

Submenu-item

Submenu-item

Omschrijving

Activeringsgebe
urtenissen

USB-taak

LAN-taak

Draadloze taak

Druk op knop

Selecteer of het apparaat moet worden
geactiveerd bij de volgende taken of
handelingen.

De standaardinstelling voor elke optie is Ja.

Displaycontrast

Gemiddeld*

Donker

Donkerst

Lichtst

Lichter

Hiermee stelt u het contrast van het display in.

Instellingen
benodigdheden

Zwarte
printcartridge

Instelling voor
vrijwel leeg

Prompt*

Doorgaan

Stoppen

Hiermee stelt u in wat het apparaat moet doen
wanneer de zwarte printcartridge vrijwel leeg is.

Prompt: Het apparaat stopt met afdrukken
en vraagt u de printcartridge te vervangen.
U kunt het bericht ter kennisgeving
aannemen en doorgaan met afdrukken.
Een door de klant te configureren optie op
dit apparaat is "Herinner mij na 100
pagina's, 200 pagina's, 300 pagina's of
nooit". Deze optie is beschikbaar voor het
gemak van de klant en vormt geen indicatie
dat deze pagina's een acceptabele
afdrukkwaliteit hebben.

Doorgaan: Het apparaat waarschuwt u
dat de printcartridge vrijwel leeg is, maar
gaat door met afdrukken.

Stoppen: Het apparaat stopt met
afdrukken totdat u de printcartridge
vervangt.

Drempel laag

Voer percent. in

Gebruik de pijlknoppen om het percentage van
de resterende levensduur waarbij het apparaat u
moet waarschuwen dat de printcartridge bijna
leeg is te verhogen of te verlagen.

De standaardinstelling voor de zwarte cartridge
die bij het apparaat wordt geleverd, is 24%. De
standaardinstelling voor de vervangende zwarte
printcartridge is 13%. Als een zwarte
printcartridge met hoge capaciteit is
geïnstalleerd, is de standaardinstelling 7%.

De standaardinstellingen beogen nog ongeveer
twee weken gebruik voordat de cartridge vrijwel
leeg is.

NLWW

Menu Systeeminst.

15

background image

Menu-item

Submenu-item

Submenu-item

Submenu-item

Omschrijving

Kleurenprintcass
ettes

Instelling voor
vrijwel leeg

Stoppen

Prompt*

Doorgaan

Zwart
afdrukken

Hiermee stelt u in wat het apparaat moet doen
wanneer een van de kleurenprintcartridges
vrijwel leeg is.

Prompt: Het apparaat stopt met afdrukken
en vraagt u de printcartridge te vervangen.
U kunt het bericht ter kennisgeving
aannemen en doorgaan met afdrukken.
Een door de klant te configureren optie op
dit apparaat is "Herinner mij na 100
pagina's, 200 pagina's, 300 pagina's of
nooit". Deze optie is beschikbaar voor het
gemak van de klant en vormt geen indicatie
dat deze pagina's een acceptabele
afdrukkwaliteit hebben.

Doorgaan: Het apparaat waarschuwt u
dat de printcartridge vrijwel leeg is, maar
gaat door met afdrukken.

Zwart afdrukken: Het apparaat is door
de klant zo geconfigureerd dat er alleen
met zwarte inkt wordt afgedrukt wanneer
de kleurencartridge bijna leeg is. Het
kleuronderdeel kan echter mogelijk nog
steeds een acceptabele afdrukkwaliteit
leveren. Als u in kleur wilt afdrukken, dient
u het kleuronderdeel te vervangen of het
product opnieuw te configureren.

Wanneer u de vrijwel lege cartridge hebt
vervangen, wordt het afdrukken in kleur
automatisch hervat.

Stoppen: Het apparaat stopt met
afdrukken totdat u de printcartridge
vervangt.

Drempel laag

Cyaan

Magenta

Geel

Voer percent. in

Gebruik de pijlknoppen om het percentage van
de resterende levensduur waarbij het apparaat u
moet waarschuwen dat de printcartridge bijna
leeg is te verhogen of te verlagen.

De standaardinstelling voor de
kleurenprintcartridges die bij het apparaat
worden geleverd, is 16%. Voor vervangende
kleurenprintcartridges is de standaardinstelling
7%.

De standaardinstellingen beogen nog ongeveer
twee weken gebruik voordat de cartridge vrijwel
leeg is.

16

Hoofdstuk 2 Menu's van het bedieningspaneel

NLWW

background image

Menu-item

Submenu-item

Submenu-item

Submenu-item

Omschrijving

Gebruiksgegeve
ns opslaan

Op onderdeel*

Niet op
onderdeel

Het apparaat slaat automatisch informatie over
het printcartridgegebruik op in het interne
geheugen. Het apparaat kan deze informatie
ook opslaan op de geheugenchips van de
printcartridges. Selecteer de optie Niet op
onderdeel
om de gebruiksgegevens alleen in
het interne geheugen op te slaan.

De opgeslagen informatie op de geheugenchip
van de printcartridge helpt HP bij de
ontwikkeling van nieuwe producten die aan de
afdrukvereisten van onze klanten voldoen. HP
voert een steekproef uit onder de geheugenchips
van printcartridges die worden teruggestuurd in
het kader van het gratis recyclingprogramma
van HP. De geheugenchips uit deze steekproef
worden onderzocht voor het verbeteren van
producten van HP.

Met de gegevens die via de geheugenchip van
de printcartridge zijn verzameld, kunnen geen
klanten of gebruikers van de printcartridge of het
apparaat worden geïdentificeerd.

Lettertype
Courier

Standaard*

Donker

Selecteer een van de beschikbare versies van het
lettertype Courier.

NLWW

Menu Systeeminst.

17