HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - FCC-voorschriften

background image

FCC-voorschriften

Deze apparatuur is getest en in overeenstemming bevonden met de beperkingen voor een elektronisch

apparaat van Klasse B, conform Deel 15 van de FCC-voorschriften. De limieten moeten in een

woonomgeving een redelijke bescherming bieden tegen storing. Deze apparatuur produceert en

gebruikt energie in het radiofrequentiegebied en kan deze uitstralen. Als dit apparaat niet volgens de

instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan dit leiden tot ernstige storing van de radiocommunicatie.

Er is echter geen garantie dat in bepaalde situaties geen storing zal optreden. Als deze apparatuur

schadelijke storing in radio- of televisie-ontvangst veroorzaakt, hetgeen kan worden vastgesteld door de

apparatuur uit en weer aan te zetten, kan de gebruiker proberen deze storing op te heffen op een of

meer van de volgende manieren:

Verplaats de ontvangstantenne of richt deze anders.

Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvanger.

Sluit de apparatuur aan op een stopcontact van een andere stroomkring dan die waarop het

ontvangstapparaat is aangesloten.

Raadpleeg de dealer of een ervaren radio- en TV-monteur.

OPMERKING:

Veranderingen of aanpassingen die niet uitdrukkelijk door Hewlett-Packard zijn

goedgekeurd, kunnen de bevoegdheid van de gebruiker om met deze apparatuur te werken,

tenietdoen.

Om te voldoen aan de limieten voor apparaten uit de klasse B zoals gesteld in Deel 15 van de FCC-

voorschriften, is het gebruik van een afgeschermde interfacekabel verplicht.

202

Bijlage D Overheidsinformatie

NLWW