HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Lager energieverbruik

background image

Lager energieverbruik

Het stroomverbruik loopt aanzienlijk terug in de modus Klaar of de modus Sluimer. Dit bespaart

natuurlijke bronnen en geld zonder dat de prestaties van dit product worden beïnvloed. Apparatuur
voor afdrukken en beeldbewerking van Hewlett-Packard die voorzien is van het logo ENERGY STAR

®

is

gekwalificeerd voor de ENERGY STAR-specificaties voor beeldbewerkingsapparatuur van de

Amerikaanse EPA (Environmental Protection Agency). Het volgende merkteken verschijnt op

beeldbewerkingsproducten die gekwalificeerd zijn voor ENERGY STAR:

Aanvullende informatie over beeldbewerkingsproducten die gekwalificeerd zijn voor ENERGY STAR

kunt u vinden op:

www.hp.com/go/energystar