HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Vervang <kleur>

background image

Vervang <kleur>

Omschrijving

De printcartridge heeft het einde van de levensduur bereikt en het apparaat is door de klant zo

geconfigureerd dat het stopt met afdrukken wanneer de cartridge vrijwel leeg is.

Aanbevolen actie

Voor een optimale afdrukkwaliteit raadt HP aan de printcartridge nu te vervangen. U kunt doorgaan

met afdrukken tot u een afname in de afdrukkwaliteit waarneemt. De werkelijke levensduur van een

cartridge kan variëren. Zodra een onderdeel van HP vrijwel leeg is, is de Premium Protection Warranty

van HP niet langer van toepassing op dit onderdeel. Wanneer een onderdeel van HP vrijwel leeg is en

het afdrukken wordt voortgezet, worden afdrukgebreken of cartridgeproblemen niet beschouwd als

materiaal- of fabricagefouten in het onderdeel volgens de garantie op de printcartridge van HP.