HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Geel vrijwel leeg

background image

Geel vrijwel leeg

Omschrijving

Het einde van de levensduur van de printcartridge is bereikt. Een door de klant te configureren optie

op dit apparaat is "Herinner mij na 100 pagina's, 200 pagina's, 300 pagina's of nooit". Deze optie

is beschikbaar voor het gemak van de klant en vormt geen indicatie dat deze pagina's een

acceptabele afdrukkwaliteit hebben.

146

Hoofdstuk 11 Problemen oplossen

NLWW

background image

Aanbevolen actie

Voor een optimale afdrukkwaliteit raadt HP aan de printcartridge nu te vervangen. U kunt doorgaan

met afdrukken tot u een afname in de afdrukkwaliteit waarneemt. De werkelijke levensduur van een

cartridge kan variëren.

Zodra een onderdeel van HP vrijwel leeg is, is de Premium Protection Warranty van HP niet langer van

toepassing op dit onderdeel. Wanneer een onderdeel van HP vrijwel leeg is en het afdrukken wordt

voortgezet, worden afdrukgebreken of cartridgeproblemen niet beschouwd als materiaal- of

fabricagefouten in het onderdeel volgens de garantie op de printcartridge van HP.