HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Soorten berichten op het bedieningspaneel

background image

Soorten berichten op het bedieningspaneel

De berichten op het bedieningspaneel geven de huidige status van het apparaat weer en signaleren

situaties waarin actie ondernomen moet worden.

Er worden tijdelijk signaal- en waarschuwingsberichten weergegeven. Mogelijk moet u deze

bevestigen door op de knop

OK

te drukken om verder te kunnen gaan, of moet u op de knop

Annuleren drukken om de taak te annuleren. Bij bepaalde waarschuwingen wordt de taak mogelijk

niet volledig uitgevoerd of is de afdrukkwaliteit niet goed. Als het signaal- of waarschuwingsbericht

betrekking heeft op het afdrukken en de functie voor automatisch doorgaan is ingeschakeld, wordt

geprobeerd om de afdruktaak te hervatten wanneer de waarschuwing 10 seconden op het scherm is

weergegeven zonder dat u deze hebt bevestigd.

Kritieke foutberichten kunnen een defect aangeven. Schakel het product uit en weer in. Dit zou het

probleem moeten verhelpen. Als een kritieke fout aanhoudt, moet het product mogelijk worden

nagekeken.