HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Een reinigingspagina afdrukken

background image

Een reinigingspagina afdrukken

Druk een reinigingspagina af om stof en overtollige toner uit de papierbaan te verwijderen wanneer

zich een van de volgende problemen voordoet:

Er bevinden zich tonervlekken op de afgedrukte pagina's.

Op de afgedrukte pagina's is toner uitgelopen.

Er bevinden zich herhaalde vlekken op de afgedrukte pagina's.

Ga als volgt te werk om een reinigingspagina af te drukken:

1.

Druk op het bedieningspaneel op de knop

OK

om de menu's te openen.

2.

Open de volgende menu's:

Service

Reinigingspagina

3.

Plaat gewoon papier in lade 1 en druk vervolgens op de knop

OK

om het reinigingsproces te

starten. Wacht tot het proces is voltooid. Gooi de afgedrukte pagina weg.

OPMERKING:

Op modellen zonder automatische duplexeenheid wordt eerst de eerste zijde

afgedrukt en wordt u vervolgens gevraagd de pagina uit de uitvoerlade te verwijderen en in

dezelfde richting opnieuw in lade 1 te plaatsen.