HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Het apparaat drukt niet af

background image

Het apparaat drukt niet af

Als het apparaat helemaal niet afdrukt, kunt u het volgende proberen.

1.

Zorg ervoor dat het apparaat is ingeschakeld en dat het bedieningspaneel aangeeft gereed te

zijn.

Als het bedieningspaneel niet aangeeft dat het apparaat gereed is, schakelt u het apparaat

uit en vervolgens weer in.

Als het bedieningspaneel aangeeft dat het apparaat gereed is, probeert u de taak nogmaals

te verzenden.

2.

Als het bedieningspaneel aangeeft dat er een fout is opgetreden, lost u het probleem op en

probeert u de taak nogmaals te verzenden.

3.

Zorg ervoor dat alle kabels juist zijn aangesloten. Als het apparaat op een netwerk is

aangesloten, controleert u het volgende:

Controleer het lampje naast de netwerkverbinding op het apparaat. Als het netwerk actief is,

brandt het lampje groen.

Zorg ervoor dat u een netwerkkabel gebruikt voor de netwerkaansluiting in plaats van een

telefoonsnoer.

Zorg ervoor dat de netwerkrouter, -hub of -switch is ingeschakeld en dat het netwerk juist

functioneert.

4.

Installeer de HP-software van de cd die bij dit apparaat is geleverd. Het gebruik van algemene

printerdrivers kan vertragingen veroorzaken bij het wissen van taken in de afdrukwachtrij.

5.

Klik in de lijst met printers op uw computer met de rechtermuisknop op de naam van dit apparaat.

Klik vervolgens op Eigenschappen en open het tabblad Poorten.

Als u een netwerkkabel gebruikt voor uw netwerkaansluiting, controleert u of de printernaam

op het tabblad Poorten overeenkomt met de apparaatnaam op de configuratiepagina van

het apparaat.

Als u een USB-kabel gebruikt en verbinding maakt met een draadloos netwerk, controleert u

of het selectievakje naast Virtuele printerpoort voor USB is aangevinkt.

6.

Als u een firewall op de computer gebruikt, blokkeert dit systeem mogelijk de communicatie met

het apparaat. Probeer de firewall tijdelijk uit te schakelen om te kijken of deze het probleem

veroorzaakt.

7.

Als uw computer of het apparaat is verbonden met een draadloos netwerk, kan een zwak signaal

of een storing van het signaal uw afdruktaken vertragen.

172

Hoofdstuk 11 Problemen oplossen

NLWW