HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Bij USB-verbindingen wordt er een algemene printerdriver gebruikt

background image

Bij USB-verbindingen wordt er een algemene printerdriver gebruikt

Als u de USB-kabel hebt aangesloten voordat u de software hebt geïnstalleerd, gebruikt u mogelijk een

algemene printerdriver in plaats van de driver voor dit apparaat.

1.

Verwijder de algemene printerdriver.

2.

Installeer de software opnieuw vanaf de bij het apparaat geleverde cd-rom. Sluit de USB-kabel

pas aan als hierom wordt gevraagd.

3.

Als er meerdere printers zijn geïnstalleerd, controleert u of u de juiste printer hebt geselecteerd in

de vervolgkeuzelijst Stel in voor in het dialoogvenster Druk af.

NLWW

Problemen met de productsoftware oplossen in Mac

183

background image

184

Hoofdstuk 11 Problemen oplossen

NLWW