HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - De printerdriver zorgt er niet automatisch voor dat het geselecteerde apparaat wordt weergegeven in

background image

De printerdriver zorgt er niet automatisch voor dat het geselecteerde apparaat wordt

weergegeven in de lijst met printers en faxapparaten

Er is geen afdruktaak verzonden naar het apparaat van uw keuze

Wanneer het apparaat met een USB-kabel is aangesloten, wordt het apparaat niet weergegeven

in de lijst met printers en faxapparaten nadat de driver is geselecteerd

Bij USB-verbindingen wordt er een algemene printerdriver gebruikt

De printerdriver wordt niet in de lijst met printers en faxapparaten
weergegeven

1.

Controleer of het GZ-bestand van het apparaat zich in de volgende map op de vaste schijf

bevindt: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources. Installeer de software zo nodig
opnieuw.

2.

Als het GZ-bestand zich in deze map bevindt, is het PPD-bestand mogelijk beschadigd. Verwijder

het bestand en installeer de software opnieuw.

De apparaatnaam wordt niet weergegeven in de lijst met printers
en faxapparaten

1.

Controleer of de kabels juist zijn aangesloten en het apparaat is ingeschakeld.

2.

Druk een configuratiepagina af om de productnaam te controleren. Controleer of de naam op de

configuratiepagina overeenkomt met de apparaatnaam in de lijst met printers en faxapparaten.

3.

Vervang de USB- of netwerkkabel door een kabel van hoge kwaliteit.

De printerdriver zorgt er niet automatisch voor dat het
geselecteerde apparaat wordt weergegeven in de lijst met printers
en faxapparaten

1.

Controleer of de kabels juist zijn aangesloten en het apparaat is ingeschakeld.

2.

Controleer of het GZ-bestand van het apparaat zich in de volgende map op de vaste schijf

bevindt: Library/Printers/PPDs/Contents/Resources. Installeer de software zo nodig

opnieuw.

3.

Als het GZ-bestand zich in deze map bevindt, is het PPD-bestand mogelijk beschadigd. Verwijder

het bestand en installeer de software opnieuw.

4.

Vervang de USB- of netwerkkabel door een kabel van hoge kwaliteit.

182

Hoofdstuk 11 Problemen oplossen

NLWW