HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Er kunnen geen computers meer worden aangesloten op het draadloos apparaat

background image

Er kunnen geen computers meer worden aangesloten op het
draadloos apparaat

1.

Controleer of de andere computers zich binnen het draadloos bereik bevinden en dat er geen

obstakels zijn die het signaal blokkeren. Voor de meeste netwerken ligt het draadloos bereik op

maximaal 30 m van het draadloos toegangspunt.

2.

Controleer of het apparaat ingeschakeld en gereed is.

3.

Schakel firewalls van derden uit op uw computer.

4.

Controleer of het draadloos netwerk goed werkt.

a. Open het menu Netwerkconfiguratie op het bedieningspaneel van het apparaat en

open vervolgens het item Menu Draadloos.

b. Selecteer het item Netwerktest om het draadloos netwerk te testen. Het apparaat drukt een

rapport met de resultaten af.

5.

Controleer of de juiste poort of het juiste apparaat is geselecteerd.

a. Klik in de lijst met printers op uw computer met de rechtermuisknop op de naam van dit

apparaat. Klik vervolgens op Eigenschappen en open het tabblad Poorten.

b. Klik op de knop Poort configureren om te controleren of het IP-adres overeenkomt met het

IP-adres in het rapport Netwerktest uitvoeren.

6.

Controleer of de computer goed functioneert. Start indien nodig de computer opnieuw op.