HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Papierstoringen in lade 1 verhelpen

background image

Papierstoringen voorkomen

Het apparaat pakt geen papier op

Als het apparaat geen papier uit de lade pakt, kunt u het volgende proberen.

1.

Open het apparaat en verwijder eventuele vastgelopen vellen papier.

2.

Plaats papier met het juiste formaat in de lade.

3.

Zorg ervoor dat de papiergeleiders in de lade zijn afgestemd op het papierformaat. Schuif de

papiergeleiders tegen de markeringen voor de papiergrootte aan de onderkant van de lade.

4.

Controleer op het bedieningspaneel of het apparaat wacht op een bevestiging om het papier

handmatig in te voeren. Plaats papier en ga verder met afdrukken.

Het apparaat pakt meerdere vellen papier op.

Als het apparaat meerdere vellen papier uit de lade pakt, kunt u het volgende proberen.

1.

Verwijder de stapel papier uit de lade, buig de stapel, draai deze 180 graden en draai hem

vervolgens om. Waaier het papier niet uit. Plaats de stapel papier terug in de lade.

2.

Gebruik uitsluitend papier dat voldoet aan de specificaties van HP voor dit apparaat.

3.

Gebruik geen papier dat is gekreukeld, gevouwen of beschadigd. Gebruik indien nodig papier

uit een ander pak.

4.

Controleer of de lade niet te vol is. Als dit wel het geval is, dient u de gehele stapel papier uit de

lade te verwijderen, de stapel recht te leggen en een deel van de stapel papier terug te plaatsen

in de lade.

5.

Zorg ervoor dat de papiergeleiders in de lade zijn afgestemd op het papierformaat. Schuif de

papiergeleiders tegen de markeringen voor de papiergrootte aan de onderkant van de lade.

Papierstoringen voorkomen

Probeer de volgende oplossingen om papierstoringen te voorkomen.

1.

Gebruik uitsluitend papier dat voldoet aan de specificaties van HP voor dit apparaat.

2.

Gebruik geen papier dat is gekreukeld, gevouwen of beschadigd. Gebruik indien nodig papier

uit een ander pak.

3.

Gebruik geen papier waarop al eerder is afgedrukt of gekopieerd.

NLWW

Papier wordt niet goed ingevoerd of loopt vast

153

background image

4.

Controleer of de lade niet te vol is. Als dit wel het geval is, dient u de gehele stapel papier uit de

lade te verwijderen, de stapel recht te leggen en een deel van de stapel papier terug te plaatsen

in de lade.

5.

Zorg ervoor dat de papiergeleiders in de lade zijn afgestemd op het papierformaat. Schuif de

geleiders tegen de stapel papier aan zonder het papier te buigen.

6.

Plaats de lade goed in het apparaat.

7.

Gebruik de handmatige invoer wanneer u afdrukt op zwaar of geperforeerd papier, of papier met

reliëf en voer de vellen een voor een in.

154

Hoofdstuk 11 Problemen oplossen

NLWW

background image

Storingen verhelpen

Storingslocaties

Gebruik de volgende afbeelding om de locatie van papierstoringen te vinden.

3

4

1

Uitvoerbak

2

Lade 1

3

Lade 2

4

Fuser

5

Toegang bij storingen lade 2

NLWW

Storingen verhelpen

155

background image

Papierstoringen in lade 1 verhelpen

1.

Verwijder het vastgelopen vel uit lade 1.

OPMERKING:

Als het vel scheurt,

controleert u of alle papiersnippers uit de

papierbaan zijn verwijderd voordat u

verdergaat met afdrukken.

2.

Trek lade 2 naar buiten en leg deze op een

vlakke ondergrond.

3.

Schuif de lade voor toegang bij storingen naar

beneden.

156

Hoofdstuk 11 Problemen oplossen

NLWW

background image

4.

Verwijder het vastgelopen vel papier door het

recht naar buiten te trekken.

5.

Schuif de lade voor toegang bij storingen

omhoog om deze te sluiten en plaats Lade 2

weer terug.

OPMERKING:

Om de lade te sluiten duwt u

deze in het midden of aan beide zijden met

gelijke kracht dicht. Duw niet aan slechts één

kant.