HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Storingen in het fusergebied verhelpen

background image

Storingen in het fusergebied verhelpen

1.

Open de achterklep.

VOORZICHTIG:

De fuser, die zich aan de

achterzijde van het apparaat bevindt, is heet.

Wacht totdat de fuser is afgekoeld voordat u

doorgaat.

158

Hoofdstuk 11 Problemen oplossen

NLWW

background image

2.

Indien nodig, duwt u op de geleider (label 1)

en verwijdert u alle zichtbare papier (label 2)

op de bodem van het aanvoergedeelte.

OPMERKING:

Als het vel scheurt,

controleert u of alle papiersnippers uit de

papierbaan zijn verwijderd voordat u

verdergaat met afdrukken. Gebruik geen

scherpe voorwerpen om papiersnippers te

verwijderen.

3.

Sluit de achterklep.

NLWW

Storingen verhelpen

159