HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - OpenSSL

background image

OpenSSL

Dit apparaat bevat software die door het OpenSSL Project is ontwikkeld voor gebruik in de OpenSSL

Toolkit (http://www.openssl.org/)

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR HET OpenSSL PROJECT GELEVERD IN DE HUIDIGE STAAT EN ELKE

WAARBORG, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, WAARBORGEN VAN

VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDT AFGEWEZEN. IN

GEEN GEVAL ZULLEN HET OpenSSL PROJECT OF DEGENEN DIE DAAR EEN BIJDRAGE AAN

HEBBEN GELEVERD, AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE,

SPECIALE, MORELE OF RESULTERENDE SCHADE (INCLUSIEF, ZONDER BEPERKING, VERWERVING

VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN,

VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST OF ONDERBREKING VAN BEDRIJFSVOERING),

ONGEACHT DE WIJZE WAAROP DEZE SCHADE IS VEROORZAAKT EN ONGEACHT WELKE

AANSPRAKELIJKHEIDSGROND, VOLGENS HET VERBINTENISSENRECHT, BIJ STRIKTE

AANSPRAKELIJKHEID, ALS ONRECHTMATIGE DAAD (MET INBEGRIP VAN NALATIGHEID OF OP

ANDERE WIJZE) DIE OP ENIGE WIJZE VOORTKOMT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE,

ZELFS WANNEER MEN OP DE HOOGTE IS GEBRACHT VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE

SCHADE.

Dit apparaat bevat coderingssoftware die is ontwikkeld door Eric Young (eay@cryptsoft.com). Dit

apparaat bevat software die is ontwikkeld door Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

NLWW

OpenSSL

195