HP LaserJet Pro 300 color Printer M351 series - Arkivutskrift

background image

Arkivutskrift

Arkivutskrift gir utskrifter som er mindre utsatt for tonersøl og støv. Bruk arkivutskrift til å lage

dokumenter som du vil bevare eller arkivere.

1.

Trykk på

OK

-knappen på kontrollpanelet for å åpne menyene.

2.

Åpne følgende menyer: